درگفت وگوي سخنگوي صنعت برق با راديو ايران عنوان شد

18ميليارد تومان صرفه جويي ماهانه با حذف قبوض كاغذي درصنعت برق

سخنگوي صنعت برق كشوردرمصاحبه با راديو ايران ازحذف تدريجي قبوض كاغذي برق وجايگزيني قبوض الكترونيكي طي 6 ماه آينده در كشور خبرداد.

به گزارش پايگاه خبري توانير،دكترمصطفي رجبي مشهدي معاون برنامه ريزي واموراقتصادي شركت توانيروسخنگوي صنعت برق كشوردر مصاحبه با راديو ايران ،نتيجه يك نظرسنجي ازمردم درخصوص جايگزيني قبوض الكترونيكي را حاكي از اقبال عمومي مشتركان برق به دريافت قبوض الكترونيكي به جاي قبوض كاغذي عنوان كرد و از قابليت رويت اين نوع قبوض از طريق نرم افزارهاي گوشي همراه و رايانه خبر داد.

دكتر رجبي مشهدي هزينه صدور قبوض برق كاغذي را در حال حاضرماهانه 18ميليارد تومان عنوان وابراز اميدواري كرد با قرار گرفتن كل كشورتحت پوشش قبوض الكترونيكي طي 6 ماه آينده ،به همين ميزان شاهد صرفه جويي در صنعت برق باشيم.


کد خبر : 89727
تاریخ : چهار شنبه، ٢٢ خرداد ١٣٩٨ ١١:٤٠
تعداد بازديد : ٥٢
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده