مديرعامل توانير در جلسه با وزير تاكيد كرد

تمركز بر مديريت مصرف، اولويت اصلي صنعت برق است

مديرعامل توانير امروز در نشست مديريت مصرف، كه با حضور وزير نيرو برگزار شد، نيرو تاكيد كرد: در شرايط كنوني تمركز بر مديريت مصرف، اولويت اصلي صنعت برق است.


به گزارش پايگاه خبري توانير،نشست مديريت مصرف امروز با حضوردكتر رضا اردكانيان وزير نيرو و جمعي از مديران صنعت برق در توانير برگزار شد. همچنين تمام مديران عامل شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيز از طريق ويدئوكنفرانس در جلسه حضور داشتند.
براساس اين گزارش، مهندس محمدحسن متولي زاده در ابتداي اين جلسه گفت: تجربه گذشته نشان داده است كه هرگاه بريك مساله اصلي تمركز كرديم، موفق شديم و در اين خصوص طرح ملي كاهش تلفات نمونه بسيار موفقي است كه صنعت برق توانست يك مشكل را به فرصت تبديل كند.
مهندس متولي زاده با بيان اين كه در شرايط كنوني تمركز بر مديريت مصرف، اولويت اصلي صنعت برق است، خاطرنشان كرد: با درك اين مهم، صنعت برق برنامه هاي گسترده اي را تدوين كرده است.
وي ادامه داد: پيش بيني ها نشان مي دهد كه امسال تابستاني گرم پيش رو داريم چرا كه براساس بررسي ها هر يك درجه افزايش دما، بيش از 1300 مگاوات مصرف برق در كشور بالامي رود.
مديرعامل توانير اظهارداشت: منحني هاي پيك بار نشانگر آن است كه تنها براي پاسخگويي به بار مورد نياز  در حدود 500 ساعات از سال با محدوديت مواجه هستيم .
متولي زاده با بيان اين كه در اين ساعات محدود، هزينه هاي برق افزايش مي يابد  و همه تلاش ها در طول سال براي تامين برق مورد نياز در اين ساعات ها متمركز مي شود، اضافه كرد: برنامه هاي صنعت برق كه بيشتر تشويق محور است، تدوين شده و در حال اجراست.
وي با اشاره به اينكه با 1800 صنعت براي پيك بار هماهنگي شده است، ياداور شد: بخش صنعت هنوز از ظرفيت هاي بسياري براي همكاري با صنعت برق برخوردار است چرا كه تعدادصنايع همكار در برنامه هاي پيك بار تابستان هنوز به 10 درصد هم نرسيده است.
متولي زاده همچنين از همكاري 22 درصد مشتركان كشاورزي با برنامه هاي پيك بار برق خبر داد و گفت: در عين حال  برنامه هاي گسترده اي براي كاهش پيك باربرق در تابستان از طريق استفاده از مولدهاي خودتامين، تغيير ساعات كار ادارات، همكاري با ايستگاه هاي CNG ، همكاري با صداو سيما، همكاري با بسيج و... تدوين شده است.
مديرعامل توانير درعين حال ياداور شد: امروز سامانه پايش و كنترل بار مشتركان برق منطقه اي، سامانه پايش و كنترل بار  مشتركان ديماندي و طرح ملي حذف قبوض كاغذي (قبض سبز)رونمايي و آغاز مي شود.

کد خبر : 89685
تاریخ : یکشنبه ، ١٩ خرداد ١٣٩٨ ٠٩:٤٤
تعداد بازديد : ١٠٢
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور