بررسي دو پروژه تحقيقاتي در شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

اولين نشست كميته تحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان سمنان با بررسي دو پروژه ي تحقيقاتي برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، دبيركميته تحقيقات اين شركت با اشاره به اين كه "ارائه مدلي براي شبيه سازي عوامل موثر بر بهينگي زنجيره تامين مبتني بر تكنيك تركيبي MCDM  فازي و پويايي هاي سيستم در اين شركت " به عنوان يكي از پروژه هاي ارائه شده محسوب مي شود گفت: با نظر اعضاي كميته، شركت در حال حاضر در حوزه زنجيره تامين با خللي مواجه نبوده و تمركز كميته تحقيقات بر حل مسائل و مشكلات جاري است و در صورت امكان از ظرفيت محقق اين پروژه در موضوعات منابع انساني و در قالب يك طرح تحقيقاتي ديگر استفاده خواهد شد.

حسين خسروي بيان داشت: "سيستم اتوماسيون توزيع" پروژه ديگري است كه در اين كميته بررسي شده و علي رغم مزاياي فراواني كه برقراري اين سيستم دارد، نياز به نرم افزار بسيار قدرتمندي داشته كه هم اينك در دسترسي نبوده و تصويب نشد.

وي يادآور شد: به منظور تغيير رويكرد تحقيقاتي شركت، مصوب گرديد معاونين و مديران دفاتر مستقل، نيازهاي پژوهشي خود را در سال جاري اعلام كرده تا به مراكز دانشگاهي و پژوهشي اطلاع رساني شود.

کد خبر : 89625
تاریخ : شنبه ، ١١ خرداد ١٣٩٨ ١٥:٤٦
تعداد بازديد : ٤٢٥
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي