صرفه جويي 202 ميليون كيلو وات ساعت برق در سال 97

جلسه دبيران شوراي امر به معروف و نهي از منكر سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي استان به ميزباني شركت توزيع نيروي برق استان فارس برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع فارس، معاون بهره برداري و ديسپاچينگ اين شركت در جلسه دبيران شوراي امر به معروف و نهي از منكر سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي استان كه به ميزباني شركت توزيع نيروي برق استان فارس برگزار شد، گفت: امر به معروف و نهي از منكر از اركان اعتقادي ما مسلمانان است و درجاي جاي قرآن به اين امرمهم اشاره شده است و تمامي آحاد جامعه وظيفه امر به معروف و نهي از منكر دارند.

حميدرضا جلاير، ادامه داد: در صنعت بزرگ برق فعاليت هاي گسترده اي در موضوع مديريت مصرف كه همان امر به معروف است و همچنين جلوگيري ازهدررفت منابع ملي و منابع بيت المال كه مصداق  نهي از منكر است، در حال انجام است.

دبير شوراي امر به معروف و نهي از منكر شركت، با بيان اينكه سهم بزرگي از فعاليت شركت توزيع نيروي برق استان فارس، به نوعي اجراي امر به معروف و نهي ازمنكر است، خاطرنشان كرد: چنانچه نتوانيم مصرف برق را مديريت كنيم، ناگزير خواهيم بود دست خود را مقابل بيگانگان واجانب دراز كنيم كه اين خود يك نوع منكر است.

وي يادآور شد: عمده مشتركان برق در استان را كشاورزان تشكيل مي دهند و چنانچه بتوانيم در اين حوزه فعاليت كنيم، مي توانيم مديريت مصرف كه همان " امر به معروف " است را اجرا كرده و به نتيجه برسانيم.

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان فارس، در بخش ديگري از سخنان خود از اجراي موفق برنامه هاي مديريت مصرف برق  در سال  97 خبر داد و بيان داشت: خوشبختانه موفق شديم درسال گذشته با اجراي برنامه هاي مديريت مصرف برق معادل 202 ميليون كيلووات ساعت برق صرفه جويي كنيم كه اين امر ضمن  جلوگيري از هدررفت سرمايه ملي، دركاهش مصرف آب كه عمده ترين منبع تامين كننده حركت نيروگاه هاي برق به شمار مي رود، نيز موثر بوده است.

جلاير، تصريح كرد: صرفه جويي در آب و برق و تبليغ دراين زمينه به عزم ملي نياز دارد و اين مساله به عنوان امربه معروف و جلوگيري از مصرف بي رويه آب و برق بايد در تمامي مجامع از جمله مساجد و مدارس تبليغ شود و موارد براي جامعه هدف  تشريح شود.

در بخش ديگري از اين نشست، سليمان مهدوي، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان فارس، به بررسي عملكرد شوراهاي دستگاه هاي اجرايي در خصوص اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر پرداخت و ضمن تقدير از عملكرد شركت توزيع نيروي برق استان فارس در رابطه با آموزش همگاني مديريت مصرف برق، به مواردي در خصوص گسترش فرهنگ مطالبه گري و انتقادپذيري اشاره كرد. لازم به ذكر است در ادامه اين جلسه، احكام: احمدرضا خسروي، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان فارس به عنوان رييس و همچنين حميدرضا جلاير، معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت  به عنوان دبير شوراي امر به معروف و نهي از منكر شركت ابلاغ شد. 

کد خبر : 89514
تاریخ : چهار شنبه، ٠١ خرداد ١٣٩٨ ١١:٢٨
تعداد بازديد : ٧٢٧
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي