در شركت برق منطقه اي تهران برگزار شد

هشتمين جلسه كميته تخصصي بررسي حوادث شبكه انتقال و فوق توزيع

هشتمين جلسه كميته تخصصي بررسي حوادث شبكه انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي تهران در سالن جلسات معاونت بهره برداري اين شركت برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير پايگاه خبري شركت برق منطقه اي تهران (تابش)، پنجاهمين جلسه  كميته تخصصي بررسي حوادث شبكه انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي تهران به منظور بررسي وضعيت آماري حوادث شبكه انتقال و فوق توزيع، اتفاقات شبكه انتقال، اتفاقات شبكه فوق توزيع 22 ارديبهشت ماه در سالن جلسات معاونت بهره­برداري اين شركت برگزار شد.

بنابراين اين گزارش، گزارش آماري قطعي ­هاي شبكه انتقال و فوق توزيع تا انتهاي هفته هشتم (14 تا 20 ارديبهشت 98) توسط دفتر مهندسي اطلاعات و GIS ارائه شد و در ادامه نمايندگان دفتر فني انتقال، شركت متانير، مجري اصلاح و بهينه ­سازي شبكه، امور ديسپاچينگ فوق توزيع، امور انتقال نيروي نواحي تهران، امور هاي انتقال نيرو، مجري اصلاح و بهينه سازي شبكه، دفتر هماهنگي و برنامه­ريزي بهره­برداري، امور انتقال نيروي البرز، امور انتقال نيروي نواحي هر يك به تفكيك گزارش هاي خود را ارئه دادند.

اين گزارش اضافه مي كند در بخش ديگر اين جلسه هريك از نمايندگان گزارش هاي خود را از موارد صورتجلسات قبلي، اتفاقات شبكه انتقال و اتفاقات شبكه فوق توزيع  مانند خروج خودكار فيدر 20 كيلوولت T2 از پست حسن آباد؛ خروج خودكار ترانس T2 پست نظام آباد؛ خروج اضطراري كليد قدرت 8432 از پست زياران؛ خروج خودكار خط 230 كيلو ولت فيروزبهرام - آزادگان BS808؛ خروج خودكار كابل 63 كيلو ولت كهريزك -صالح آباد KL603؛ خروج خودكار T3 از پست سيار زرين كوه(دماوند)؛ خروج خودكار خط 230 كيلو ولت پرند نيروگاهي – شوش HP812؛ خروج اضطراري كليد قدرت 9522 از پست سيكل تركيبي دماوند؛ خروج خودكار T1 از پست سعادت آباد و خروج خودكار فيدر 20 كيلوولت T2 از پست حسن آباد ارايه دادند.

گفتني است در اين جلسه نمايندگاني از دفتر فني انتقال ديسپاچينگ منطقه­اي؛ ديسپاچينگ فوق توزيع؛ دفتر هماهنگي؛ امور تهران 1؛ امور تهران 2؛ امور نواحي؛ امور البرز؛ امور قم؛ مجري اصلاح و بهينه سازي؛ دفتر مهندسي و نظارت، پدافند غيرعامل و دفتر مهندسي اطلاعات و GIS، شركت متانير و مشاوران بهره برداري از شركت هاي متانير، قدس نيرو، مشاورنيرو، موننكو، منا و موج نيرو حضور داشتند.

کد خبر : 89509
تاریخ : چهار شنبه، ٠١ خرداد ١٣٩٨ ١٠:٠١
تعداد بازديد : ٧٠٨
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي