استفاده از تخصص روابط عمومي براي فرهنگ سازي مديريت مصرف

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد تاكيد كرد: روابط عمومي از همه ظرفيت و تخصص خود براي فرهنگ سازي در حوزه مديريت مصرف برق استفاده كند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد، مهندس آرش نواب در ديدار كاركنان دفتر روابط عمومي كه به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومي انجام شد، افزود: ارتقاء جايگاه يك سازمان، به تصوير كشيدن عملكرد مجموعه ها و هنر مستندسازي و رسانه اي كردن فعاليت ها، از مهم ترين فعاليت هاي يك روابط عمومي پويا است.

وي حذف قبوض كاغذي، الكترونيكي شدن آن و فرهنگ سازي مديريت مصرف برق را از اولويت ها دانست و گفت: بدون همكاري روابط عمومي، اين دو موضوع مهم به سرانجام ممكن نخواهد رسيد.

اين مسئول با اشاره به پيشرفت تكنولوژي و ابزارهاي ارتباطي؛ همه افراد را به واسطه بهره گيري از آن يك خبرنگار توصيف و تصريح كرد: يكي از مشكلات مهندسان، ضعف در ارائه گزارش از عملكردها است كه روابط عمومي ها مي توانند آن را به خوبي ساخته، پرداخته و ارائه كنند.

وي اضافه كرد: يك روابط عمومي پويا، هرآنچه را كه نيست، خلق مي كند و مي سازد و يك روابط عمومي غيرحرفه اي، از آنچه كه هست، چيزي جز پوچي و نيستي برجاي نمي گذارد.

مهندس نواب با تاكيد بر اينكه روابط عمومي ها نبايد با يك زاويه به رويدادها نگاه كنند، اظهار كرد: افكارسنجي از مردم و تحليل نتايج آن مي تواند ضمن دريافت نياز مردم و مطالبات آنان، صنعت برق را براي رسيدن به اهداف خود ياري كند.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد خاطرنشان كرد: سنجش نظرات مردم در خصوص عملكرد رفتاري و ارتباطي مديران به صورت نامحسوس و سيستمي، بايد در شركت توزيع نيروي برق پياده سازي شود.

شايان ذكر است پيش از سخنان مديرعامل، مدير و كارشناسان دفتر روابط عمومي به بيان عملكرد يكساله خود در حوزه هاي مختلف پرداختند.

کد خبر : 89499
تاریخ : سه شنبه ، ٣١ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٢:٢٢
تعداد بازديد : ٩٢٩
فرستنده خبر : حسن غفوريان