نگاه عميق به موضوع خلق منابع در شركت هاي توزيع، هم راستا با برنامه هاي توانير

مديرعامل شركت توزيع برق استان در نشست كميته خلق منبع اظهارداشت: نگاه دقيق و عميق به موضوع خلق منبع، منشا اثرات ارزشمند و ماندگار در سازمان مي شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير، سيد محمد موسوي زاده بيان داشت: بررسي روش هاي خلق منابع در صنعت توزيع برق به عنوان يك طرح ويژه ملي در راستاي ماموريت هاي ابلاغي شركت توانير به شركت توزيع برق استان سمنان است.
وي گفت: شناسايي خلق منبع در حوزه هاي مختلف و معرفي آنها و گزارش كارهائي كه به انجام رسانده ايم، مي تواند براي دستيابي به اقدامات مورد نظر در اين ماموريت بسيار راهگشا باشد.
وي اظهارداشت: زمان، اطلاعات و دانش، نيروي انساني و دارائي ها، مهم ترين شاخص ها در خلق منبع به شمار مي روند كه مي بايست مولفه هاي هركدام را شناسايي كرده و براساس برنامه ريزي صورت گرفته، طبق برنامه حركت كرد.
وي با اشاره به اين كه در عين وجود منابع ، مي بايد صرفه جوئي را همواره مدنظر داشته باشيم يادآور شد: ديدگاه ما عمدتاً مربوط شركت هاي توزيع برق كشور است و ضمن توجه به كلان موضوع، در فاز بعدي بايد اقداماتي كه انجام داده ايم به عنوان خلق منبع در نظر گرفته و كار ادامه دار را به صورت فرآيندي عملياتي نمائيم.

کد خبر : 89487
تاریخ : دو شنبه ، ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٨:٠٤
تعداد بازديد : ٧٣٠
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي