جمع آوري تعداد 418 انشعاب غيرمجاز برق در كوي مشعلي شهرستان كارون

مديراموربرق شهرستان كارون گفت: با هدف بهبودكيفيت ولتاژ و تامين برق مطمئن و پايدار و كنترل بار شبكه تعداد418 فقره انشعاب غيرمجاز برق كوي مشعلي كلانشهر اهواز جمع آوري شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز، مدير امور برق شهرستان كارون با اشاره به اقدامات انجام شده در دو ماهه اول سال98 بيان داشت: با تلاش اين امور و در يك طرح ضربتي به منظور بهبود كيفيت ولتاژ، تامين برق مطمئن و پايدار و كنترل بارشبكه، تعداد 418 فقره انشعاب غيرمجاز در كوي مشعلي جمع آوري شد.

طاهرباوي در ادامه افزود: شهرستان كارون بدليل نوپا بودن و وجود جاذبه هاي سرمايه گذاري مورد توجه شهروندان قرار دارد و به همين دليل تلاش ما در اين منطقه ارائه خدمات مطلوب برق به مردم و سرمايه گذاران است.

وي همچنين تصريح كرد: اين طرح در سه فاز تعريف شده، كه در فاز اول آن تعداد 6 خيابان اين منطقه كه مملو از انشعابات غير مجاز برق  بود پاكسازي و سپس عمليات ساماندهي شبكه اجرا شد.

باوي در ادامه بيان داشت: پس از جمع آوري شبكه سيمي قبلي با اجراي 2840 مترشبكه كابل خودنگهدار و 180متر شبكه فشارمتوسط و استفاده از دو دستگاه ترانس 400 و 315 و همچنين نصب 65 اصله پايه بتوني شبكه  اصلاح و بهينه سازي شد.

مديرامور برق شهرستان كارون در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: فاز دوم ساماندهي و توسعه شبكه برق كوي مشعلي نيز در مرحله گودبرداري و آماده اجراي طرح است.

مدير امور برق شهرستان كارون گفت: در فاز اول اين طرح تاكنون نسبت به واگذاري تعداد 160 اشتراك قانوني به ساكنين كه پيش از اين از شبكه برق بصورت غيرقانوني استفاده اقدام شده است.

باوي در پايان اعتبار اختصاص يافته به اين پروژه را 4ميليارد و هفتصد هشتاد ميليون ريال برآورد كرد.

کد خبر : 89486
تاریخ : دو شنبه ، ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٤:٠٠
تعداد بازديد : ٩٥٩
فرستنده خبر : عليرضا شكرخدايي