با اعتباري بالغ بر 12533 ميليون ريال توسط شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران انجام شد

تامين برق 4 روستاي بدون برق در منطقه غرب مازندران

در سال 1397 از محل اعتبارات برق رساني روستايي حاصل از منابع عمومي و منابع داخلي، در قالب پروژه هايي، تامين برق 4 روستاي بدون برق غرب مازندران، انجام شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع غرب مازندران، مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل اين شركت با اعلام اين مطلب گفت: روستاي وركلو واقع در منطقه سياه بيشه مرزن آباد از توابع شهرستان چالوس و در مجاورت سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه واقع شده است كه داراي  21 خانوار بوده كه براي تامين برق ساكنين روستا نسبت به احداث  1300 متر شبكه فشار متوسط و 700 متر شبكه فشارضعيف و نصب يك دستگاه ترانسفورماتور هوايي 25 كيلوولت آمپري با اعتباري بالغ بر 5697 ميليون ريال، اقدام شد.

وي افزود: روستاي پوستين آباد واقع در بخش مرزن آباد از توابع شهرستان چالوس كه اين روستا داراي 20 خانوار بوده كه براي تامين برق آن نسبت به احداث 600 متر شبكه فشارضعيف، نصب يك دستگاه ترانسفورماتور 50 كيلوولت آمپر و مقاوم سازي شبكه فشار متوسط موجود به طول 1000 متر اقدام شد كه براي اين امر اعتباري بالغ بر 2613 ميليون ريال هزينه شده است و زمان اجراي پروژه از اواخر دي ماه تا پايان سال به مدت حدود دو ماه بوده است.

فرح زاد ادامه داد: با توجه به بعد مسافت ايستگاه محيط باني كجور تا شبكه موجود و درجهت برق رساني به اين ايستگاه، طرح احداث سيستم خورشيدي مطرح و نسبت به اجراي آن به ميزان يك كيلووات با هزينه اي بالغ بر 347 ميليون ريال اقدام شد كه زمان اجراي پروژه از اواخر آذر ماه الي پايان بهمن ماه 97 به مدت دو ماه بوده است.

وي در تكميل صحبت هاي خود گفت: روستاي پيازپشته داراي 20 خانوار روستايي بوده است كه براي تامين برق اين روستا نسبت به احداث 1100 متر شبكه فشار متوسط و 900 متر شبكه فشار ضعيف و نصب يك دستگاه ترانسفورماتور 50 كيلوولت آمپر و تابلوي توزيع با صرف اعتباري بالغ بر 3876 ميليون ريال اقدام شد.

شايان ذكر است براي برق رساني به 4 آبادي فوق با صرف اعتبار12533 ميليون ريال و با پيگيري هاي مستمر انجام شده ظرف مدت كمتر از 6 ماه صورت گرفت كه به 62  خانوار روستايي خدمات رساني صورت گرفت.

کد خبر : 89481
تاریخ : دو شنبه ، ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٠:٤٦
تعداد بازديد : ٩٩١
فرستنده خبر : فاطمه محمد علي نيا