برگزاري نشست هماهنگي گذر از پيك منطقه يك توزيع برق كشور در اراك

نشست مديران عامل شركت هاي توزيع نيروي برق منطقه يك كشور براي گذر از پيك تابستان 98در اراك برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبر توانير به نقل از روابط عمومي توزيع مركزي، معاون هماهنگي توزيع شركت توانير در اين نشست كه با هدف تمركز و پيگيري و اجراي فعاليت ها پيرامون "برنامه 098" جهت آمادگي در برابر پيك بار شبكه در تابستان پيش رو برگزار شد گفت:بيش از 41درصد از خدمات شركت هاي توزيع برق در منطقه يك كشور ارائه مي شود و به دليل تركيب نيروي انساني متخصص در مجموعه صنعت برق كشور، خدمات ارزنده انجام شده در  شركت هاي توزيع برق قابل تسري به ساير شركت هاست.

مهندس رخشاني مهر، هدف از برگزاري اين جلسه را گذر از پيك 98 عنوان كرد و افزود: برنامه ريزي متمركز و مديريت مصرف قطعاً براي عبور از پيك موفق تابستان ضروري است.

وي افزود: اخذ موافقت استانداران براي تغيير ساعات اداري و همكاري دستگاه هاي اجرايي در بحث مديريت مصرف به ويژه در ايام پيك  سال بايد با جديت پيگيري شود.

معاون هماهنگي توزيع شركت توانير بيان كرد: شركت هاي توزيع برق سهميه پيك سايي در بخش هاي مختلف را باتوجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود در استان  بررسي ودراسرع وقت به توانير اعلام كنند.

مهندس رخشاني مهر، انسجام بخشي، تبادل تجارب موفق و حل مسائل و مشكلات شركت هاي توزيع برق را از دلايل مهم برگزاري جلسات دانست.

وي با ارائه و تشريح مدلي براي نظارت سيستماتيك برعملكرد شركت هاي توزيع برق بيان كرد: با هدف ارتقاي خدمات و افزايش كارايي، ارزيابي شركت هاي توزيع بر اساس شاخص هاي كمي قابل اندازه گيري در دستور كار است.

وي هدف از ارائه اين مدل را شفاف سازي، تعريف شاخص هاي استاندارد، ايجاد بستر مناسب نرم افزاري و توسعه وب سرويس هاي مورد نياز براي جمع آوري داده ها برشمرد.

مهندس رخشاني مهر با بيان اينكه طرح حذف قبوض كاغذي در دستور كار قرار دارد، افزود: بسترسازي ها و كاري سازي هاي لازم جهت اجراي اين طرح در دست بررسي است.

معاون هماهنگي توزيع شركت توانير با اشاره به اينكه هدف ما احصا و رفع مشكلات و ايجاد مطالبه گري است، افزود: در اين جلسات تعهداتي خواهيم داد و بدنبال آن مطالباتي خواهيم داشت.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي هم در اين نشست بابيان اينكه استفاده از نور طبيعي نقش بسزايي در كاهش مصرف برق دارد ،درجمع مديران ارشد توزيع برق كشور از پروژه خلاقانه نورگير طبيعي براي اولين بار در كشور در اين شركت رونمايي كرد.

مهندس محمد اله داد با بيان اينكه سهم عمده مصرف برق استان مركزي دربخش صنايع است، افزود:  پروژه TOU (اصلاح ساعات تعرفه) براي سومين سال متوالي در استان مركزي اجرا و نتايج آن تجزيه و تحليل شده است.

در اين جلسه، مديران عامل و معاونان شركت هاي توزيع حاضر، به ارائه نقطه نظرات، ديدگاه ها و طرح تجارب موفق خود در زمينه گذر از پيك بار تابستان پرداختند.

نشست مديران عامل شركت هاي توزيع نيروي برق منطقه يك كشور با حضور مديران عامل، معاونان خدمات مشتركان و بهره برداري استان هاي اصفهان، البرز، تهران، قزوين، قم، مشهد، چهارمحال و بختياري و مركزي و توزيع برق شهرستان هاي اصفهان و تهران بزرگ به ميزباني شركت توزيع نيروي برق استان مركزي در اراك برگزار شد.

شايان ذكر است، مديران ارشد توزيع برق كشور از كانال زيرزميني تاسيسات انرژي بازار تاريخي اراك، ايستگاه شارژخورشيدي دوچرخه برقي و دكل راديويي نصب سريع در مواقع بحران شركت توزيع برق استان مركزي بازديد كردند.

کد خبر : 89477
تاریخ : دو شنبه ، ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٩:٤٢
تعداد بازديد : ١٠٣٤
فرستنده خبر : مريم آجرلي