مدير عامل شركت برق منطقه اي تهران تاكيد كرد

اجراي دقيق فرايند تامين برق متقاضيان در شهرك هاي صنعتي

مدير عامل شركت برق منطقه اي تهران در نشست مشترك مديران اين شركت با شركت توزيع نيروي برق استان تهران بر اجراي دقيق فرايند تامين برق متقاضيان در شهرك هاي صنعتي براي رفع مشكلات اين تاكيد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از برق منطقه اي تهران، در نشست مشترك مديران شركت برق منطقه اي تهران با شركت توزيع نيروي برق استان تهران كه با هدف هماهنگي در خصوص تامين برق در شهرك هاي صنعتي و بررسي مشكلات و راه كارها كه 15 ارديبهشت ماه در محل دفتر مدير عامل شركت برق منطقه اي تهران برگزار شد مهندس غلامرضا خوش خلق ضمن تاكيد بر اجراي دقيق فرايند تامين برق متقاضيان در شهرك هاي صنعتي و ارتقاي سرعت و دقت در تصميم گيري ها و اقدامات براي تامين برق، خواستار هماهنگي بيشتر دو شركت در استفاده حداكثري از منابع و ظرفيت هاي موجود، براي رفع مشكلات شهرك هاي صنعتي و رونق توليد شد.
مهندس خوش خلق در ادامه با تاكيد بر افزايش هماهنگي هاي لازم، اسفاده از فرصت هاي قانوني موجود و خلق فرصت هاي جديد براي اجراي برنامه هاي توسعه زيرساخت شبكه براي رفع محدوديت ها و مشكلات در تامين برق شهرك هاي صنعتي، را خواستار شد.
بنابراين گزارش طي نشست ياد شده توافق هايي مبني بر ضرورت هماهنگي كامل براي واگذاري هر گونه انشعاب در شهرك هاي صنعتي، توجه به اولويت ها، ترتيب زماني درخواست ها و تحقق مشاركت ها، نيز ساير متقاضيان با قدرت يك مگاوات و بالاتر صورت گرفت. همچنين هماهنگي هاي سه جانبه شركت هاي شهرك هاي صنعتي، توزيع و برق منطقه اي، به منظور استفاده بهينه از منابع و ظرفيت هاي موجود، مورد تاكيد قرار گرفت.

کد خبر : 89473
تاریخ : دو شنبه ، ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٧:٥٨
تعداد بازديد : ١٠٠٩
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي