نشست مديرعامل شركت برق منطقه اي يزد با كاركنان روابط عمومي در هفته ارتباطات

الگوگيري دستاوردهاي فني مهندسي برق منطقه اي يزد با انعكاس صحيح اخبار

نشست صميمي مديرعامل شركت برق منطقه اي يزد با كاركنان دفتر روابط عمومي در هفته ارتباطات و روابط عمومي برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق يزد، در اين نشست محمدحسن صباغزادگان مديرعامل اين شركت، روابط عمومي را آيينه اي دانست كه كليه فعاليت هاي شركت را منعكس مي كند و افزود: انعكاس اخبار در داخل و خارج از سازمان به جامعه و كانون هاي هدف از وظايف خطير روابط عمومي است.

وي نقش روابط عمومي در هر سازمان را اثرگذار برشمرد و تصريح كرد: اين كه در برخي از فعاليت هاي فني مهندسي بتوانيم مورد توجه سازمان هاي بالادستي ازجمله وزارت نيرو و توانير قرار بگيريم و الگويي براي برق هاي منطقه اي ديگر باشيم؛ نشان از عملكرد مطلوب روابط عمومي در اين خصوص است كه انعكاس و بازتابي مناسب و به موقع از اخبار و رويدادها در سطح رسانه هاي استاني و كشوري داشته اند.

همچنين حضور روابط عمومي در تمامي واحدهاي شركت لازم است تداوم داشته باشد و ارزيابي عملكرد روابط عمومي را به صورت مقطعي و چندماهه نمي توان بررسي كرد بلكه در مسائل فرهنگي و فرهنگ سازي شايد چندين سال نياز باشد تا عملكرد اين واحد مورد ارزيابي قرار گيرد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي يزد در پايان سخنان خود، فرهنگ سازي در زمينه آداب و تشريفات اداري را يكي ديگر از مسئوليت هاي مهم روابط عمومي برشمرد.

در ابتداي اين نشست نيز مجيد دهقان بنادكي مدير دفتر روابط عمومي شركت برق منطقه اي يزد به تشريح دستاوردهاي اين دفتر در سال گذشته پرداخت.

وي تهيه عكس و فيلم از 260 رويداد و مراسم شركت در سال97، تهيه بيش از 240 خبر و گزارش از فعاليت هاي شركت، ارتباط مستمر با رسانه ها ازجمله صداوسيما و ارتباط سازي و تعامل بيشتر با همكاران شاغل در پست هاي برق انتقال و فوق توزيع و ساير معاونت ها و دفاتر و همچنين ارتباطي مطلوب تر با بازنشستگان را برخي از اقدامات اين دفتر در سال 97 ذكر كرد.

کد خبر : 89449
تاریخ : یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٨:٣١
تعداد بازديد : ٩٤٣
فرستنده خبر : عليرضا عسكري