مدير عامل برق منطقه اي گيلان در جلسه هماهنگي و پي گيري هاي شهرستان تالش

در شهرستان تالش پست 230/63 كيلوولت احداث مي شود

مهندس بلبل آبادي مدير عامل برق منطقه اي گيلان در جلسه هماهنگي و پي گيري هاي ويژه شهرستان تالش گفت: ظرفيت پست سيار 63/20 كيلوولت اسالم تالش تا قبل از پيك گرماي تابستان امسال از 15 مگاولت آمپر به 30 مگاولتآمپر افزايش مي يابد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، رئيس هيات مديره برق منطقه اي گيلان در فرمانداري تالش بيان كرد: شركت برق منطقه اي گيلان آماده نصب يك دستگاه ترانسفورماتور 230/63 كيلوولت با ظرفيت 40 مگاولت آمپر براي افزايش ظرفيت پست تالش مي باشد اما  افزايش ظرفيت مذكور مستلزم تهيه زمين در جوار پست تره طول تالش به ميزان 1500 متر مربع است؛ لذا مقرر شد فرمانداري تالش موضوع تهيه زمين در جوار پست تره طول تالش به ميزان 1500 متر مربع را به صورت مستمر پيگيري ونتيجه را اعلام نمايند.
وي خاطر نشان كرد: موضوع احداث پست 63/20 كيلوولت ليسار شهرستان تالش در دستور كار مطالعه و طراحي شركت برق منطقه اي گيلان قرار دارد و تا حصول نتيجه پي گيري خواهد شد.
مهندس بلبل آبادي در خاتمه اين جلسه گفت: شركت برق منطقه اي گيلان در نظر دارد با هدف تقويت و ارايه برق مطمئن و پايدار و افزايش ظرفيت شبكه انتقال و فوق توزيع نيروي برق شهرستان تالش، يك دستگاه پست 230/63 كيلوولت در شهرستان تالش احداث نمايد. براي اين منظور، مجري طرح پستهاي اين شركت موضوع تهيه و خريد زمين به منظور احداث پست مذكور به ميزان 15000 مترمربع را به طور مستمر و تا حصول نتيجه پيگيري مي نمايد.
شايان ذكر است كه در حال حاضر در شهرستان تالش  يك دستگاه ترانسفورماتور سيار با ظرفيت 40 مگاولت آمپر در سطح شبكه انتقال و يك دستگاه ترانسفورماتور سيار با ظرفيت 15 مگاولت آمپر در سطح فوق توزيع و دو دستگاه ترانسفور ماتور ثابت با ظرفيت 30 مگاولت آمپر در سطح فوق توزيع نصب شده است و در مجموع قدرت ظرفيت ترانسفور ماتورهاي نصب شده در شهرستان تالش 115 مگاولت آمپر مي باشد.گران بودن و كمبود زمين مناسب و عدم همكاري مالكين در فروش زمين و همچنين كمبود نقدينگي از مهمترين علتهاي طولاني شدن و تعويق اجراي پروژه هاي اين شهرستان مي باشد.  انشاالله با پي گيري هاي اين شركت، فرمانداري و نماينده مردم شهرستان تالش و با احداث پست جديد 230/63 كيلوولت تالش، تامين انرژي برق مطمئن و پايدار منطقه تالش با ضريب اطمينان و پايداري بسيار مناسبي صورت خواهد پذيرفت.

کد خبر : 89446
تاریخ : شنبه ، ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٢:١٧
تعداد بازديد : ١٠٥٣
فرستنده خبر : حسين اميدخواه