در اولين جلسه شوراي هماهنگي مديران برق منطقه اي تهران در سال جاري مطرح شد

تأمين برق پايدار مشتركان، حافظ آرامش و امنيت عمومي

مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران در هشتمين جلسه شوراي هماهنگي مديران اين شركت كه دوم دي ماه در محل ساختمان ستادي برگزار شد تأمين برق پايدار مشتركان را در حفظ آرامش و امنيت عمومي موثر دانست.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از پايگاه خبري شركت برق منطقه اي تهران (تابش)؛ در اولين جلسه شوراي هماهنگي مديران شركت برق منطقه اي تهران در سال جاري كه با حضور مديرعامل و اعضاي شوراي هماهنگي مديران اين شركت در محل ساختمان ستادي برگزار شد، غلامرضا خوش خلق طي سخناني ضمن تبريك اعياد شعبانيه و مناسبت هاي روزهاي كارگر و معلم، به نقش والاي كارگران و معلمان در امور اجتماعي اشاره كرد و نقش مربي گري و انتقال تجارب پيشكسوتان عرصه صنعت را مورد تكريم قرار داد.

بنابراين گزارش مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران مأموريت خطير صنعت برق را در شرايط كنوني كشور حايز اهميت توصيف كرد و تأمين برق پايدار مشتركين را در حفظ آرامش و امنيت عمومي موثر دانست.

وي با بيان اين نكته كه خسارات اجتماعي حوادث خاموشي در مقايسه با سرمايه گذاري براي افزايش ظرفيت شبكه برق رساني، جاي تأمل و مطالعه دارد، توسعه و تقويت شبكه را هم براي جلوگيري از تنش هاي اجتماعي و هم به عنوان زيرساخت زيرساخت ها و در جهت رونق توليد، امري اولويت دار قلمداد كرد.

خوش خلق با اشاره به حادثه سيل اخير، مجموعه اقدامات و همكاري هاي في مابين ارگان ها و سرمايه اجتماعي همدلي و وحدت ملي در روزهاي سخت كشور را در جهت كمك به آسيب ديدگان، يادآور دوران حماسي دفاع مقدس توصيف كرد و بر آماده سازي تجهيزات و امكانات شركت در جهت مقابله با شرايط اضطرار تأكيد كرد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران در ادامه با بيان تبعات اقتصادي ناشي از تحريم هاي ظالمانه استكبار جهاني، لزوم اتخاذ تدابير لازم براي مديريت مصرف و صرفه جويي در تمام زمينه ها را امر ضروري عنوان داشت و استفاده از توانمندي هاي داخلي و فرصت هاي ناشي از تحريم و قطع وابستگي كشور را از جمله نقاط قوت اين دوره زماني خاطرنشان ساخت.

کد خبر : 89443
تاریخ : شنبه ، ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٠:٤٧
تعداد بازديد : ٩٦٥
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي