عمليات تست و بازرسي 110 هزار اشتراك برق در استان سمنان

عمليات تست و بازرسي 110 هزار لوازم اندازه گيري مشتركان برق در استان سمنان ، طي سال قبل به انجام رسيده است .

به گزارش پايگاه خبري توانير،  محمدرضا لشكري بيان داشت : براي بخش انشعاب هاي عادي برنامه ريزي شده تا در سال جاري ، 100 هزار اشتراك برق تست شوند.
وي با اشاره به اين كه عمليات بازيافت و تعمير 500 كنتور معيوب جمع آوري شده از شبكه در طي سال گذشته به انجام رسيده افزود: هماهنگي نصب و راه اندازي افزون بر يك هزار و 700 كنتور اتصال مستقيم در راستاي طرح فراسامانه اندازه گيري و مديريت انرژي (فهام ) براي مشتركان سنگين بخش دولتي ، از جمله اقدامات به عمل آمده به شمار مي رود.
وي اضافه كرد: تعويض كنتور فهام براي بيش از 400 اشتراك ولتاژ ثانوبه و 40 كنتور ولتاژ اوليه ، از برنامه هاي پيش بيني شده اي مي باشد كه براي سال جاري برنامه ريزي شده است .

کد خبر : 89432
تاریخ : جمعه ، ٢٧ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٢:٣٨
تعداد بازديد : ٦٩١
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي