گردهمايي كارگروه هاي حفاظت پرسنلي شركت هاي زير مجموعه

گردهمايي كارگروه هاي حفاظت پرسنلي با حضور نيروهاي متخصص و با تجربه دفاتر حراست شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق در سال 1397 تشكيل گرديد.

كارگروه حفاظت پرسنلي بمنظور بررسي چالش ها، هم انديشي پيرامون ارتقاء امنيت و حفاظت پرسنل، آشنايي با كيس هاي اقتصادي و شيوه هاي جلوگيري از بروز تخلفات با حضور نيروهاي متخصص و با تجربه دفاتر حراست شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق در سال 1397 تشكيل گرديد.

كارگروه حفاظت پرسنلي در قالب چهار كارگروه منطقه اي و با حضور 60 نفر از مسئولين حفاظت پرسنلي شركت هاي زيرمجموعه در سال 1397؛ هفت گردهمايي و از ابتداي سال 1398 تا كنون دو گردهمائي داشته اند. 

 

 


کد خبر : 89429
تاریخ : چهار شنبه، ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٥:٢١
تعداد بازديد : ٥٨٩
فرستنده خبر : مينا عرفان