مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران عنوان كرد

جهش ناگهاني پيك مصرف برق به دليل هم زماني گرما و ماه رمضان

مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران جهش ناگهاني پيك مصرف در اين مقطع از سال را گذرا دانست و افزود: همزماني شروع ماه مبارك رمضان با افزايش دماي اقصي نقاط كشور نسبت به ارديبهشت سال گذشته موجب جهش ناگهاني پيك مصرف كشور در طي چند روز اخير شده است.

به گزارش پايگاه خبري توانيربه نقل از پاون، داوود فرخزاد با اشاره به جهش ناگهاني پيك مصرف كشور در طي چند روز اخير، گفت: افزايش دماي نيمه دوم ارديبهشت ماه امسال در مقايسه با سال گذشته موجب شده است تا در چند روز اخير پيك مصرف جهش ناگهاني پيدا كند.
وي افزود: براساس ارزيابي صورت گرفته انرژي مصرفي كشور از ابتداي سال جاري تاكنون حدود چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است ولي همزماني شروع ماه مبارك رمضان با افزايش دماي اقصي نقاط كشور موجب شده است تا با استفاده هر چه بيشتر از سيستم هاي سرمايشي شاهد رشد پيك مصرف در چند روز اخير باشيم.
مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران جهش ناگهاني پيك مصرف در اين مقطع از سال را گذرا دانست و افزود: هفته آينده در صورت كاهش دماي هوا اوج مصرف برق كشور نيز پيش از شروع فصل تابستان كاهش پيدا خواهد كرد. 

کد خبر : 89428
تاریخ : چهار شنبه، ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٥:٠٠
تعداد بازديد : ٧٠٤
فرستنده خبر : مهري آقاحاجي