ارسال كمك هاي نقدي و غيرنقدي كاركنان منطقه اي آذربايجان به هموطنان سيل زده كشورمان

كمك هاي نقدي كاركنان خدوم شركتهاي برق منطقه اي آذربايجان و توزيع نيروي برق استان اردبيل به مناطق سيل زده ارسال شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، حسن دوست محمدي مدير دفتر حراست شركت برق منطقه اي آذربايجان ضمن اعلام اين خبر گفت: مجموع كمك هاي نقدي همكاران نوعدوست و خدوم شركت 242 ميليون و 380 هزار ريال بوده كه با تقديم بخشي از حقوق خود در اين امر خير و خداپسندانه مشاركت نمودند.
وي با اشاره به اينكه ابتدا در راستاي تامين بخشي از هزينه كمك هاي عملياتي و ترابري استان به سيل زدگان استان هاي سيل زده غرب و جنوب كشور، حدود 62 ميليون ريال به اين امر اختصاص و واريز شد و با استفاده از كمك هاي نقدي كاركنان خدوم شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل كه رقمي در حدود 60 ميليون و 480 هزار ريال بوده و مابقي كمك هاي كاركنان برق منطقه اي آذربايجان، تعداد يك هزار جفت كفش براي گروه هاي سني مختلف با لحاظ 136 ميليون و 590  هزار ريال تخفيف نسبت به قيمت كارخانه، در نهايت به مبلغ 240 ميليون و 780 هزار ريال خريداري گرديد.
مدير دفتر حراست شركت برق منطقه اي آذربايجان همچنين ميزان كمك هاي غيرنقدي شركت برق منطقه اي آذربايجان به هموطنان سيل زده را نيز حدود 1850 كيلوگرم قند خرد شده و 294 قوطي چاي در بسته هاي نيم كيلويي اعلام نمود كه با هماهنگي ارگان هاي ذيربط و دفتر مركزي حراست توانير به مناطق سيل زده كشورمان ارسال گرديد.
کد خبر : 89422
تاریخ : چهار شنبه، ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٨ ١١:٣٤
تعداد بازديد : ٦٧٨
فرستنده خبر : بتول ميرزايي