اصلاح تصويب نامه تعرفه پرمصرف هاي آب و برق در هيئت دولت

اعضاي كابينه براي تامين نظر هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، تصويب نامه افزايش بهاي آب و برق در سال 1398 را اصلاح كردند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت»، هيئت وزيران در جلسه 22  ارديبهشت 1398 به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و وزارت نيرو، تصويب­ نامه شماره  176327/ت 55830هـ  مورخ 27 اسفند 1397 را به شرح زير اصلاح كرد:
?- در پايان بند (1)، عبارت "مشروط بر اينكه از قيمت تمام­ شده در سال مربوط تجاوز ننمايد." اضافه مي شود.
?- در بند (2)، قبل از عبارت "فاضلاب بها"، عبارت "مشروط بر اينكه از قيمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننمايد. صورت حساب­ بهاي برق ماه هاي گرم در مناطق گرمسير (1)، (2)، (3) و (4) به ترتيب براي مشتركين خانگي با سطح مصرف ماهانه كمتر از (3000)، (2000) ، (1000) و  (400  )كيلو وات ساعت و" اضافه مي شود.
?- در بند (7)، واژه "صرفاً" به عبارت "در چهارچوب اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه ساليانه" اصلاح مي شود.

کد خبر : 89420
تاریخ : چهار شنبه، ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٩:٣٠
تعداد بازديد : ٧٥٣
فرستنده خبر : مهري آقاحاجي