بازديد دانشجويان مراكز علمي و دانشگاهي استان يزد از پست هاي انتقال و فوق توزيع

گروهي از دانشجويان دانشگاه يزد و آموزشكده فني پسران تفت از پست­هاي فوق توزيع دانشگاه و 230 كيلوولت شمال يزد بازديد كردند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از  روابط عمومي شركت برق منطقه اي يزد، در ابتداي اين بازديدها كارشناسان امور انتقال شركت برق منطقه اي يزد توضيحاتي در مورد اهم وظايف اين شركت، تاريخچه ورود برق به ايران و يزد، انواع پست هاي برق، قسمت هاي مختلف و وظايف پست هاي فشارقوي و انواع طرح هاي شينه بندي در اين پست ها توضيحاتي ارائه كردند.

سپس دانشجويان از قسمت هاي مختلف پست ازجمله اتاق كنترل، تابلوهاي حفاظتي كنترلي، اتاق مخابرات و PLC، سيستم AC/DC، باتري خانه، محوطه سوئيچ يارد و اتاق لوازم آموزشي موجود در پست بازديد كردند.

شايان ذكر است، شركت برق منطقه اي يزد در تعامل و همكاري با مراكز آموزشي-پژوهشي استان، برنامه هاي بازديدي براي دانشجويان و دانشگاهيان از تجهيزات برقي اين شركت اجرا مي كند.

کد خبر : 89409
تاریخ : سه شنبه ، ٢٤ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٠:٣٨
تعداد بازديد : ٤٣٣
فرستنده خبر : عليرضا عسكري