معرفي برگزيدگان سطح دستگاهي جشنواره شهيد رجايي صنعت آب و برق / توانير در بخش هاي عمومي و اختصاصي برگزيده شد

در شصت و يكمين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت نيرو، عملكردهاي برتر در سه بخش "سطح دستگاهي جشنواره شهيد رجايي"، "افراد موثر در محورهاي عمومي و اختصاصي" و "شركت هاي برتر در ارزيابي عملكرد سال 1396 شركت هاي زيرمجموعه" معرفي شدند.

به گزارش پايگاه خبري توانير ، شصت و يكمين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت نيرو به رياست محسن بختيار، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي و سرپرست معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو و با حضور شاه نظري، رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور و تعدادي از مديران ستادي و شركت هاي مادرتخصصي برگزار شد.
در اين جلسه در راستاي اجراي بخشنامه جشنواره شهيد رجايي عملكردهاي برتر در  سه بخش "سطح دستگاهي جشنواره شهيد رجايي"، "افراد موثر در محورهاي عمومي و اختصاصي" و "شركت هاي برتر در ارزيابي عملكرد سال 1396 شركت هاي زيرمجموعه" معرفي شدند.
در اين نشست «شركت توزيع نيروي برق يزد به عنوان دستگاه استاني برتر بخش برق»، «شركت آب منطقه اي خراسان رضوي به عنوان دستگاه استاني برتر بخش آب» و «شركت آب و فاضلاب شهري قم به عنوان دستگاه استاني برتر بخش آبفا» در سطح دستگاهي جشنواره شهيد رجايي انتخاب شدند.
همچنين شركت توانير در مجموع امتيازات عمومي و اختصاصي و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در رشد امتيازات به عنوان شركت ملي برتر در سطح دستگاهي معرفي شدند.
در بخش افراد موثر در محورهاي عمومي و اختصاصي نيز ويدا طاهري، رسول اسماعيل زاده، محمد حسين پور  و حسين توكلي از شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در محور اصلاح ساختار سازماني و ناصر آزادي، سيد محمدباقر قلعه بندي و نيوشا تركمان از حوزه ستادي وزارت نيرو در محور سرمايه انساني به عنوان افراد موثر در بخش هاي ياد شده معرفي شدند.
همچنين در محور بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي بهره وري نيز مسعود قنبرزاده، محمدحسين شريعت خواه، عبدالرضا فاتح  و ارسلان روح نواز از شركت توانير و در محور آب و فاضلاب هم حميدرضا كشفي، علي سيدزاده، كامران اسماعيلي و اميرحسين رقيمي از شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به عنوان افراد موثر در بخش هاي ياد شده معرفي شدند.
براساس ارزيابي صورت گرفته محمدرضا گلزاري، فراز رابعي غلامي، سيدمحمد آهويي و غزال جعفري از شركت مديريت منابع آب ايران به عنوان افراد موثر محور آب و سعيد الاهي از معاونت برق و انرژي، حميدرضا عظيمي از شركت توليد نيروي برق حرارتي، ساعد راعي و محمدحسين شريعت خواه از شركت توانير به عنوان افراد موثر در محور برق و انرژي معرفي شدند.
همچنين براساس ارزيابي عملكرد سال 1396 شركت هاي زيرمجموعه، شركت هاي سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي، آب و فاضلاب روستايي استان يزد، آب و فاضلاب استان قم، برق منطقه اي فارس، توزيع نيروي برق استان يزد، مديريت توليد شهيد رجايي و نيروگاه سفيدرود توانسته اند به عنوان شركت هاي برتر زير مجموعه وزارت نيرو در زمينه در راستاي استقرار نظام مديريت عملكرد معرفي شوند.

کد خبر : 89404
تاریخ : دو شنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٤:٢٩
تعداد بازديد : ٤٢٩
فرستنده خبر : مهري آقاحاجي