برگزاري دوره مديريت و بهبود فرآيند در برق تبريز

دوره مديريت و بهبود فرآيند براي همكاران شركت توزيع نيروي برق تبريز برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع تبريز، در اين كارگاه مباحثي چون نحوه شناسايي فرآيندها، مدل سازي فرآيندها،نگرش فرآيندي در سازمان، آموزه هاي ادواردز دمينگ در زمينه بهبود مستمر، موارد مرتبط با استاندارد ISO9001:2015 و نيز نحوه بهبود فرآيندها تدريس شد.

در اين گزارش آمده است اين دوره با اجراي 5 كارعملي برگزار شد كه تكاليف عملي و تعداد 12 فرآيندجاري در شركت به عنوان نمونه انتخاب گرديد و در تمامي مراحل آموزش،كارورزان به صورت  كارگروهي و به شكل صورت عملي، فرآيندها 12گانه را تدوين كردند.

لازم به ذكر است اين دوره آموزشي براي 30 نفر از همكاران شركت توزيع نيروي برق تبريز به مدت دو روز در سالن جلسات شركت توزيع نيروي برق تبريز برگزار شد.

اين دوره با حضور مدرس رسمي آكادمي توف ايران- آلمان، دكتر عباس محمد خاني برگزار شد.

اين دوره آموزشي به درخواست دفتر توسعه مديريت و تحول اداري و با هماهنگي دفتر برنامه ريزي و آموزش براي پرسنل معاونت ها و دفاتر مستقل در خصوص استقرار و به روز رساني سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2015 تشكيل شد كه در نهايت با نتيجه ارزيابي عالي 90 درصدبه اتمام رسيد. 

کد خبر : 89403
تاریخ : دو شنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٤:٣٠
تعداد بازديد : ٥٩٢
فرستنده خبر : مهدي زنده رزم