بزرگترين ترانس هاي قدرت خريداري شده در راه شبكه برق خوزستان

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان با بيان اينكه بزرگترين ترانس هاي قدرت ساخت كشور به اين شركت تحويل داده شده و در راه شبكه برق خوزستان هستند، تصريح كرد: ارزش سرمايه گذاري خريد اين 6 دستگاه ترانس هزار و 300 ميليارد ريال بوده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، مديرعامل اين شركت با بيان اينكه بزرگترين ترانس هاي قدرت ساخت كشور به اين شركت تحويل داده شده و در راه شبكه برق خوزستان هستند، تصريح كرد: ارزش سرمايه گذاري خريد اين 6 دستگاه ترانس هزار و 300 ميليارد ريال بوده است.

محمود دشت بزرگ اظهار داشت: ترانس هاي خريداري شده از نوع  315 مگاولت آمپر با ولتاژ 400 كيلو وات هستند و بزرگترين ظرفيت را در بخش ترانس هاي قدرت دارند و با توجه به شرايط آب و هوايي خوزستان و بر اساس موازين زيست محيطي طراحي و ساخته شدند.

وي با اعلام اينكه ديروز طي مراسمي با حضور استاندار خوزستان در شركت ايران ترانسفو زنجان 4 دستگاه ترانس به اين شركت تحويل داده شد، بيان كرد: ترانس ها در مرحله بارگيري و حمل به سمت خوزستان هستند و به تواتر در شبكه نصب و برقدار مي شوند.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان مقصد نصب و راه اندازي اين ترانس ها را پست هاي 400 كيلو ولت پيروزان، هاشمي و بقايي در اهواز و پست اميديه اعلام كرد.

دشت بزرگ برقدار شدن اين ترانس ها را موجب پايداري شبكه برق خوزستان دانست و افزود: نصب ترانس ها باعث پايداري انرژي در استان مي شود و بدين ترتيب كار انتقال برق به شبكه سراسري و دريافت از اين شبكه سهولت پيدا مي كند و با كيفيت بيشتري انجام مي شود.

وي گفت: اين ترانس ها براي اولين بار در كشور ساخته شدند و از خروج 10 ميليون يورو ارز از كشور جلوگيري كرده است.

کد خبر : 89400
تاریخ : دو شنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٣:٤١
تعداد بازديد : ٣٦٨
فرستنده خبر : حسن دهقاني