مدير دفتر ايمني توزيع برق شيراز عنوان كرد

توصيه هاي ايمني در استفاده از انواع كولر / مراقب برق گرفتگي باشيد !

مدير دفتر ايمني توزيع برق شيراز گفت: با توجه به فرا رسيدن فصل گرما و استفاده از كولرهاي آبي لازم است شهروندان بمنظور پيشگيري از حوادث برق گرفتگي به توصيه هاي ايمني عمل كنند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع شيراز، مصطفي رييسي مدير دفتر ايمني اين شركت، گفت: نصب و راه اندازي و سرويس كولر حتما توسط برقكار يا سرويس كار كولر كه مهارت و تجهيزات لازم را دارد انجام گيرد و قبل از سرويس نمودن كولر حتما برق آن قطع و بي برقي آن با فازمتر تست شود.

وي افزود: اطمينان حاصل شود كه در طول مدت سرويس كولر، فردي برق آن را بصورت ناخواسته وصل نمي كند و در مسير سيم فاز كولر بايستي فيوز نصب شده باشد.

رييسي گفت: افراد متخصص بايد مسير انشعاب برق و سيم كشي و كابلهاي برق ورودي كولر را كنترل و از صحت مدار و سالم بودن كابل اطمينان حاصل كنند و چنانچه كابل و سيم ها بخاطر آسيب فيزيكي يا تابش خورشيد فرسوده شده است حتما آن را تعويض و از پيچيدن نوار چسب به دور آن خودداري شود.

مدير دفتر ايمني توزيع برق شيراز ادامه داد: سيم ارت كولر را به سيم ارت منزل متصل شود و از ريختن آب با استفاده از شيلنگ يا پارچ روي پوشال ها خودداري گرديده چرا كه ممكن است باعث برق گرفتگي شود.

وي گفت: قبل از هر بار دست زدن به بدنه كولر برق آن بايد قطع و جهت اطمينان از بي برقي آن را با فازمتر تست شود و تحت هيچ شرايطي نبايد ترمينال كولر را با دست لمس كرد زيرا ممكن است برقدار باشد و باعث برق گرفتگي شود.

رييسي افزود: حتي برقكار يا سرويس كار كولر هم به تنهايي براي سرويس كولر مراجعه نكند وحتما يك نفر بزرگسال براي مراقبت همراه وي باشد.

وي ادامه داد: احداث سيستم ارت موثر و نصب كليد محافظ جان در ساختمان مي تواند تا حد زيادي از بروز حوادث برق گرفتگي جلوگيري كند.

کد خبر : 89399
تاریخ : دو شنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٣:١٥
تعداد بازديد : ٣١٢
فرستنده خبر : سيد باقر احمدي