آمار دستگيري سارقان صنعت برق در فروردين ماه 98 و ميزان خسارت وارده

در فروردين ماه سال جاري تعداد 111 نفر سارق تجهيزات صنعت برق در شركتهاي توزيع كشور دستگير شده اند.

در فروردين ماه سال جاري تعداد 111 نفر سارق تجهيزات صنعت برق در شركتهاي توزيع كشور دستگير شده اند و عمليات انجام شده از سوي سارقين در همين سطح 4162 دفعه سرقت بوده است. خسارت وارد شده به صنعت برق در حوزه شركتهاي توزيع رقم 73812078929 ريال را نشان مي دهد.
لذا همكاران محترم مي توانند با توجيه خانواده هاي خود هرگونه فعاليت روي خطوط شبكه برق را كه ممكن است سارقين با لباس شركتهاي پيمانكاري و يا با پوشش مامور برق انجام مي شود را به بخش اتفاقات شركتها (121) اطلاع رساني كنند.
کد خبر : 89392
تاریخ : دو شنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٢:٣٨
تعداد بازديد : ٢٨١
فرستنده خبر : مينا عرفان

نظرها و پيشنهادها:


آدرس پست الکترونيکي :