شبكه برق آسيب ديده از سيل در شهرستان باوي اصلاح شد

مدير امور برق شهرستان باوي گفت: بخشي از شبكه برق شهرستان باوي كه بر اثر سيلاب اخير آسيب ديده بود اصلاح شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز، مدير امور برق شهرستان باوي بيان كرد: با افزايش دبي رودخانه كارون و جاري شدن سيلاب در بخش هايي از مناطق شهرستان باوي، شبكه برق نيز متاثر از سيل شد و آسيب هايي به آن وارد شد.

وي گفت: گسترش و حجم زياد سيلاب باعث سست شدن و سقوط تعدادي از پايه هاي برق در قسمت غرب رودخانه كارون شد كه به دليل سيلاب، امكان ترميم سريع و استمرار برق رساني براي برخي از روستاها در آن بخش ممكن نبود.

شافعي زاده ادامه داد: يكي ديگر از عوامل تاخير در خدمات رساني، تردد قايق هاي امداد رسان بود كه در اثر برخورد با شبكه آسيب ديده در روستاي سيدعيدي، باعث شكسته شدن تعدادي پايه فشار متوسط و قطع برق روستا شد كه با نصب سه پايه فشار متوسط 15متري، شبكه ترميم و روستا برقدار شد.

وي ادامه داد: در اجراي اين عمليات كه پس از فروكش كردن سيلاب و امكان امدادرساني برق ميسر شد، همزمان شبكه برق عبوري از رودخانه كارون بطرف روستاهاي منصوريه يك و 2، نبگان و عباسيه (غزي) نيز اصلاح و اهالي از نعمت برق برخوردار شدند.

شافعي زاده گفت: در روستاي چم العبيد نيز به دليل سقوط تير برق ، جريان برق قطع شد كه ابتدا با نصب يك دستگاه ديزل ژنراتور به طور موقت اردوگاه اسكان سيل زدگان برقدار و سپس با همكاري امور برق منطقه 2 با نصب 2 پايه فشار متوسط و 50 متركابل خودنگهدار رفع اشكال و شبكه برقدار شد.

وي همچنين افزود: پس از اعلام افزايش دبي رودخانه كارون و هجوم سيلاب به منطقه با انجام اقدامات تاميني و جلوگيري از برق گرفتگي و خسارات ناشي از آن 27 دستگاه ترانس برق مربوط به پمپاژ آب خام منصوبه در مجاورت رودخانه كارون از مدار خارج و به منظور تسريع در انجام مانورهاي بعدي در روستاهاي كوت سيدسلطان يك ست فيوز سرخط براي پمپاژ حاشيه رودخانه نصب شد.

شهرستان باوي در سال 89 با تصويب هيات دولت از شهرستان اهواز مستقل شد.اين شهرستان به مركزيت شهر ملاثاني و متشكل از 2 بخش مركزي و ويس است.

کد خبر : 89386
تاریخ : دو شنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٩:٣٣
تعداد بازديد : ٣٤٤
فرستنده خبر : عليرضا شكرخدايي