حضور معاون وزير نيرو درامور برق و انرژي در شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با حضور در شهرستان هاي آراد و بيدگل، از برخي پروژه هاي زيربنايي در حوزه برق و انرژي نيز بازديد كرد.

مهندس همايون حائري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي به همراه دكتر ساداتي نژاد نماينده شهرستان هاي كاشان و آران و بيدگل در مجلس شوراي اسلامي در شهرستان هاي كاشان و آران و بيدگل و با حضور در اين دو شهرستان ضمن برگزاري جلسات متعدد  از برخي پروژه هاي زيربنايي در حوزه برق و انرژي نيز بازديد كرد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي اصفهان در اين بازديد پروژه در حال اتمام كابل زير زميني 63 كيلو ولت حد فاصل ايستگاههاي 63  كيلوولت فيض به ناجي آباد مورد بازديد قرار گرفت بازديد و با توجه به اهميت پروژه از دست اندركاران اجراي آن تقدير شد..

بنابراين گزارش در ادامه مهندس حائري درجلسه اي با حضور مهندس موسي رضايي مديرعامل برق منطقه اي اصفهان، ، مديرعامل شركت توزيع برق استان اصفهان و نماينده  فرمانداري ويژه كاشان در امور انتقال نيروي شمال اصفهان پيرامون مشكلات مربوط به احداث ايستگاه ها و برق رساني به صنايع كوچك توسط شركت توزيع  بحث وتبادل نظر نمودند.

گزارش مذكور حاكيست: معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و همراهان درپايان از خط توليد تير هاي برق چدني شركت هامونايزه كاشان بازديد كرد.

کد خبر : 89382
تاریخ : دو شنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٨:٥٣
تعداد بازديد : ٢٧٥
فرستنده خبر : monir movahedian attar