مديرعامل برق منطقه اي گيلان

مديريت مصرف مانع از مصرف برق نيست

با اقدامات بسيار كوچك و ساده مي توان بدون هيچ هزينه اي مديريت مصرف را اعمال كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق گيلان، مهندس بلبل آبادي مديرعامل اين شركت، گفت: مديريت مصرف برق مانع از مصرف برق نيست؛ بلكه برعكس ما اعتقاد داريم به هر ميزان كه ضروري و مورد نياز است مي توان از انرژي برق استفاده كرد ولي تاكيد بر اين است كه از انرژي برق، هوشمندانه، صحيح و بهينه، استفاده بعمل آيد. مديريت مصرف نياز به همراهي همگاني دارد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي گيلان افزود: مديريت مصرف نه تنها در سطح ملي بلكه به لحاظ جهاني نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي اضافه كرد: با اقدامات بسيار كوچك و ساده مي توان بدون هيچ هزينه اي مديريت مصرف را اعمال كرد. به عنوان مثال اگر چنانچه درجه كولر را بين 24 تا 26 درجه تنظيم كنيد همين اقدام كوچك، حدود 10 درصد مصرف برق را كاهش مي دهد كه اين امر نه تنها به اقتصاد خانواده كمك مي كند و هزينه هاي مصرف برق را كاهش مي دهد، بلكه اثرات بسيار مثبتي نيز در اقتصاد ملي دارد.

وي يادآور شد: صنعت برق بسيار هزينه بر و زمان بر است؛ به عنوان مثال براي احداث يك نيروگاه 1000 مگاواتي با تجهيزات مربوطه و شبكه هاي انتقال و فوق توزيع و توزيع نيروي برق حدود 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم و علاوه بر آن ساخت اين نيروگاه 5 تا 6 سال زمان خواهد برد.

وي در بخش پاياني به يكي از توفيقات برق منطقه اي گيلان اشاره كرد و گفت: در مباحث ذخيره عملياتي و پيك سايي در سال هاي 96 و 97 شركت برق منطقه اي گيلان، رتبه اول را در سطح كشور به خود اختصاص داد و بسيار موفق و مطلوب عمل كرده است.

کد خبر : 89381
تاریخ : دو شنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٨:٢٤
تعداد بازديد : ٢٥٠
فرستنده خبر : حسين اميدخواه