بررسي 15 پروژه تحقيقاتي در شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

دبير كميته تحقيقات شركت توزيع برق استان سمنان اعلام كرد: در سال قبل، 15 عنوان پروژه پيشنهادي توسط محققان در كميته تحقيقات اين شركت بررسي شده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، حسين خسروي با عنوان اين كه اكثر پروژه هاي پيشنهادي در راستاي اولويت هاي تحقيقاتي اين شركت ارائه و در جلسه مطرح شده  يادآور شد: در زمينه آسيب شناسي علوم اجتماعي و علل افزايش برق هاي غيرمجاز و راه حل هاي عملي با رويكرد كاهش آنها، سه مورد ارائه و پيرامون آنها تصميم گيري شده است.

وي با اعلام اين كه دو عنوان پروژه در خصوص كابل هاي خودنگهدار بوده گفت: تدوين مدل بهينه تعيين تعرفه برق خانگي و تعيين ضريب همزماني و مدل بار در محاسبات شبكه هاي توزيع به تفكيك تعرفه و مناطق برق از ديگر عناويني محسوب مي شود كه در جهت اولويت هاي تحقيقاتي اين شركت مطرح شده است.

وي به پروژه بررسي اضافه ولتاژ گذرا در شبكه توزيع فشار ضعيف سمنان اشاره كرد و افزود: رابطه ساختاري عملكرد شغلي، در قالب پروژه پيشنهادي ديگري است كه از سوي همكار اين شركت ارائه شده است.

وي با اظهار اين كه پروژه بررسي اثرات استفاده از خودروهاي برقي و مسائل مختلف  بهره وري شبكه هاي توزيع، در شمار پروژه هاي بررسي شده قرار دارد اضافه كرد: در طي سال قبل، 10 نشست كميته تحقيقات به ميزان 194 نفر ساعت برگزار شده است.

وي تصريح كرد: برگزاري جلسات اين كميته، 24 مصوبه داشته كه 20 مورد آن اجرايي شده و چهار مصوبه در دست اقدام است.

حسين خسروي خاطرنشان ساخت: از 17 پروژه تحقيقاتي دريافت شده، 15 مورد در كميته مورد بررسي قرار گرفته و يك پروژه خاتمه يافته و سه مورد هم در حال اجرا است.

کد خبر : 89380
تاریخ : یکشنبه ، ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٨:٢٢
تعداد بازديد : ٢٤٠
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي