دكل هاي سقوط كرده خط 400 كيلو ولت اميديه بازسازي و برقدار شدند

مدير عامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: چهار دستگاه دكل خط 400 كيلو ولت اميديه دو به پست شهيد دقايقي اهواز كه به علت وزش طوفان سقوط كرده بودند بازسازي و وارد مدار شدند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، محمود دشت بزرگ اظهار داشت: بر اثر طوفان باد و تگرگ در آذر ماه سال گذشته تعداد چهار دكل از خط 400 كيلو ولت اميديه دو به پست شهيد دقايقي اهواز سقوط و خسارت 40 ميليارد ريالي به اين شركت وارد كرده بود.

وي بيان كرد: خط 400 كيلو ولت اميديه دو – شهيد دقايقي اهواز از خطوط تبادلي شركت برق منطقه اي خوزستان با پيك بار 650 مگاوات بوده كه بعد از سقوط دكل ها بار آن به خطوط ديگر منتقل شد تا خاموشي در شبكه ايجاد نشود.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان با بيان آنكه براي عبور از تابستان 98 در مدار بودن خط 400 كيلو ولت اميديه لازم و ضروري بوده است، تصريح كرد: بعد از سقوط دكل ها با برنامه ريزي انجام شده و با ايجاد يك جاده دسترسي 4 دكل سقوط كرده با جايگزيني 5 دكل بازسازي و خط به حالت عادي بازگشت و برقدار شد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان ايجاد دكل پنجم به صورت زاويه را براي بالا بردن امنيت دكل هاي مجاور در شرايط نامساعد جوي اعلام كرد.

کد خبر : 89368
تاریخ : یکشنبه ، ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٢:٠٩
تعداد بازديد : ٤٠٨
فرستنده خبر : حسن دهقاني