در نشست شوراي هماهنگي مديران صنعت آب و برق استان تهران تاكيد شد

حمايت هاي متقابل بين صنعت آب و برق

غلامرضا خوش خلق در اولين جلسه شوراي هماهنگي مديران صنعت آب و برق استان تهران در سال جاري، كه 14 ارديبهشت به ميزباني شركت آب منطقه اي تهران در محل سد لتيان برگزار شد بر لزوم حمايت هاي متقابل و تعاملات تنگاتنگ بين صنعت آب و برق استان تاكيد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از پايگاه خبري برق منطقه اي تهران (تابش)، اولين جلسه شوراي هماهنگي مديران صنعت آب و برق استان تهران در سال جاري 14 ارديبهشت به رياست غلامرضا خوش خلق مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران و  با حضور مديران عامل شركت هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ و استان تهران، آب و فاضلاب استان و آب منطقه اي تهران و شركت هاي مديريت توليد منطقه و نيز رئيس موسسه عالي آموزشي صنعت آب و برق استان و به ميزباني شركت آب منطقه اي تهران در محل سد لتيان برگزار شد كه طي آن مهندس غلامرضا خوش خلق مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران به عنوان رئيس شوراي هماهنگي مديران صنعت آب و برق استان تهران پس از خير مقدم، با اشاره به برقراري تعاملات في مابين در حوزه آب و برق و لزوم برگزاري جلسات مستمر و منظم شورا و ايجاد هم افزايي ميان شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو در استان، هماهنگي و همكاري سازنده با مسئولين در راستاي انسجام بخشي هرچه بيشتر براي خدمت رساني به مردم را با توجه نزديك شدن فصل گرما مهم توصيف كرد و حمايت هاي متقابل و تعاملات تنگاتنگ بين صنعت آب و برق استان را خواستار شد.

وي در همين مورد ادامه داد: در سال بعد و با تغيير نرخ ارز و موازنه مالي اين افزايش كم رنگ تر شد و به روال گذشته برگشت بنابراين قيمت مي تواند در مديريت مصرف تاثيرگذار باشد هرچند كه ما به دنبال افزايش قيمت نيستيم.

اين گزارش اضافه مي كند در ادامه نشست ياد شده رييس شوراي هماهنگي مديران صنعت آب و برق استان تهران مباحث تهاتر تعهدات مالي بين شركت آب و برق (مطالبات في مابين)؛ تعيين تكليف راهبري پست هاي نيروگاهي، مستثني شدن مجتمع صنعت آب و برق از بند 2 و 6 شوراي عالي اداري را نيز مطرح كرد.

مهندس خوش خلق در خاتمه با جمع بندي مباحث بر هماهنگي، همكاري و همدلي بيشتر ساير اركان وزارت نيرو در راستاي انسجام بخشي هرچه بيشتر در راستاي ايجاد هماهنگي و هم افزايي، براي  تامين آب و برق مطمئن مردم، خصوصا در زمان پيك مصرف تاكيد كرد.

اين گزارش مي افزايد در ابتداي نشست ياد شده، مديرعامل آب منطقه اي استان تهران ضمن خير مقدم و ارائه گزارشي از سيلاب هاي اخير، از اقدامات و آمادگي به منظور تخليه مخازن براي بارش هاي اواخر ارديبهشت ماه سال جاري خبر داد.

رضوي با اشاره به اينكه در جريان سيلاب ها بيشترين دبي مربوط به سد لتيان (340 متر مكعب در ثانيه) گزارش شده است كه منجر به مشكلاتي نيز در رودخانه هاي جاجرود و فشم شد، يادآور شد: دبي هاي سد اميركبير و طالقان 230 متر مكعب در ثانيه برآورد شد.

در پايان مديران عامل صنعت آب و برق استان تهران پرسش هاي  خود را در خصوص مسائل گوناگون مطرح و پاسخ هاي لازم به آن ها داده شد.

گفتني است در جلسه مذكور، پس از ارائه مبسوط دستورالعمل شوراي هماهنگي توسط علي جزء خراساني به عنوان دبير شورا، هر يك از مديران عامل با ارائه گزارش هاي خود به طرح مسائل و مشكلات في ما بين صنعت آب و برق استان پرداختند.

کد خبر : 89363
تاریخ : یکشنبه ، ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٩:١٣
تعداد بازديد : ٤٤٨
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي