برگزاري نشست كميته عالي ايمني و كنترل ضايعات در توزيع تهران بزرگ

نخستين نشست كميته عالي ايمني و كنترل ضايعات HSE در سال 98 برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ جلسه كميته عالي ايمني و كنترل ضايعاتHSE با حضور مهندس پركني, رياست محترم مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار وزارت تعاون و كار و اموراجتماعي و معاونان و مديران و اعضاء كميته مذكور برگزار شد.

در اين نشست، حسيني، مدير دفتر ايمني، گزارشي از مهم ترين اقدامات انجام شده در جهت سازماندهي فعاليت هاي تحت پوشش در سطح شركت توزيع برق تهران بزرگ، ارائه كرد.

انعقاد تفاهم نامه همكاري  با مركزتحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار به عنوان مرجع ايمني كشور و دانشگاه تهران به عنوان مرجع علمي تخصصي كشور، اجراي مدل ارزيابي جامع عملكرد ايمني مناطق 22 گانه تهران طبق ساختار 100 امتيازي، انجام پژوهش كاربردي در زمينه ايمني برق و شناسايي عوامل ايجاد انگيزش در كاركنان در بخش تخصصي طب كار، تصويب و ابلاغ دستورالعمل انگيزشيHSES  و آگاه سازي شهروندان با درج علائم هشداردهنده بر روي تاسيسات از مهم ترين موضوعات مطرح شده در اين نشست بود.

گفتني است، مهندس پركني، رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار نيز، از اعلام آمادگي وزارت كار براي آموزش نيروهاي پيمانكار در راستاي تفاهم نامه في مابين و استفاده از پتانسيل و تجهيزات آزمايشگاهي مركز تحقيقات وزارت تعاون، خبر داد.

در پايان اين نشست، معاونت بهره برداري شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ نيز، حفظ ايمني و سلامت كاركنان و برنامه ريزي و اقدامات دقيق براي  بخش حفاظت از شبكه و تاسيسات و حريم شبكه هاي توزيع را به عنوان مهم ترين وظايف پيش رو دانست.

کد خبر : 89348
تاریخ : شنبه ، ٢١ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٩:٥٢
تعداد بازديد : ٥٤٩
فرستنده خبر : روابط عمومي توزيع نيروي برق تهران بزرگ