تاليف و انتشار كتاب مديريت دانش در توزيع تهران بزرگ

به همت دفتر توسعه مديريت و تحول اداري و با حمايت دفتر تحقيقات شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ كتاب، مديريت دانش (تئوري ها و كاربردها)، تاليف و منتشر شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ كتاب مديريت دانش (تئوري ها و كاربردها) كه در راستاي اجراي سياست هاي وزارت نيرو، در خصوص توسعه فعاليت هاي دانش محور و همچنين  اجراي برنامه استراتژيك شركت و  بهره وري نيروي كار و آمادگي سرمايه انساني، به چاپ رسيد.
اين كتاب، مشتمل بر هفت فصل با عناوين مفاهيم و كليات دانش، مكاتب و نظريه ها، ابزارهاي پياده سازي مديريت دانش، پياده سازي مديريت دانش در سازمان، ارزيابي سازماني از مديريت دانش، چالش هاي پيش رو، و همچنين  تدوين سند استراتژي مديريت دانش با تاكيد بر مطالعه موردي، شركت توزيع برق تهران بزرگ است.
بر اساس اين گزارش، در اين كتاب، بررسي دغدغه هاي موصوف در سازمان هاي مختلف به صورت عام و شركت هاي تابعه وزارت نيرو به صورت خاص و در نهايت با تمركز بر شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ سعي شده است، با تاليف و گردآوري مطالب مرتبط، زمينه تئوريك و كاربردي، مديريت دانش در شركت ها مورد بررسي، قرار گيرد.

کد خبر : 89347
تاریخ : شنبه ، ٢١ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٩:٥١
تعداد بازديد : ٣٦٣
فرستنده خبر : روابط عمومي توزيع نيروي برق تهران بزرگ