مديرعامل شركت توليد و پخش فراورده هاي نفتي شهرستان چالوس

تامين سوخت ديزل ژنراتور مشتركاني كه با شركت توزيع غرب مازندران تفاهم نامه رعايت الگوي بهينه مصرف برق امضا كنند

مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران در نشست با دكتر اماني مديرعامل شركت توليد و پخش فرآورده هاي نفتي شهرستان چالوس، گفت: انتظار ميرود تا در پيك تابستان 98 ادارات و ارگان هاي غرب استان با شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران از طريق بهره گيري از مولدهاي اضطراري ديزل ژنراتور همكاري داشته باشند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع غرب مازندران، مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل اين شركت با بيان اين مطلب افزود: همچنين معرفي يك نماينده يا مميز انرژي از سوي ادارات جهت تعامل و همكاري براي گذر از پيك تابستان نيز امري ضروري است.

فرح زاد ادامه داد: با رعايت الگوي مصرف برق در جامعه به طور قطع اين ميزان توليد برق پاسخگوي نياز مشتركان خواهد بود ولي با توجه به مصرف بي رويه برخي از مشتركان، افزايش سطح همكاري آنها با صنعت برق و رعايت الگوي بهينه مصرف بايد مورد توجه قرارگيرد.

در ادامه مهندس اماني در سخناني اظهار داشت: تمامي ادارات بايد در اين راه همراه و همگام با صنعت برق الگوي مناسب مصرف رارعايت كنند.

وي ادامه داد: در سال گذشته 37 جايگاه CNG با شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران تفاهم نامه همكاري درزمينه رعايت الگوي مناسب مصرف امضا كردند كه مبلغ 82 ميليون و 766 هزارتومان پاداش نيز دريافت كردند.

اماني در پايان از تامين گازوئيل مشتركاني خبر داد كه در بهره گيري از ديزل ژنراتور درراستاي رعايت الگوي مصرف برق در پيك تابستان 98 با شركت توزيع غرب مازندران تفاهم نامه همكاري داشته باشند.

کد خبر : 89343
تاریخ : شنبه ، ٢١ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٩:٠٤
تعداد بازديد : ٣٦٢
فرستنده خبر : فاطمه محمد علي نيا