خسارت 652 ميليارد توماني صنعت برق در سيل اخير (2)

سخنگوي صنعت برق با اشاره به خسارت 652 ميليارد توماني تاسيسات صنعت برق در سيل اخير ،پيش بيني كرد درپي فروكش اب و استقرار كميته ويژه بررسي در مناطق اسيب ديده ،حجم خسارتها از اين ميزان فراتر برود.

به گزارش پايگاه خبري توانير دكتر حقي فام معاون هماهنگي توزيع توانير و سخنگوي صنعت برق در نشست خبري امروز با اشاره به امكان افزايش خسارتهاي صنعت برق در سيل اخير گفت:كميته اي در اين خصوص تشكيل داديم كه با فروكش كردن اب در مناطق سيلزده مستقر ميشوند وضمن تشخيص علل حادثه و تخمين ميزان خسارتها ،راهكارهاي تقويت استحكام پايه ها و تغيير احتمالي مسير خطوط اجرا ميشود و اين عمليات هم اكنون در برخي ناطق از جمله مازندران و گلستان شروع شده است.

وي تاكيد كرد :صنعت برق مقيد است در شرايط بحراني در كنار مردم باشد و شرايط مناطق را در بحرانهاي طبيعي در نظر ميگيريم و همانند بحران سال گذشته ريزگردها در اهواز واعمال بخشودگي به مردم اين منطقه،در سيل اخير نيز بابت برق مصرفي  مناطق سيلزده و مراكز اسكان مردم قبض برق صادر نشد اما به جهت منظور نشدن برق مصرفي به عنوان تلفات،ميزان انرژي تحويلي به اين مناطق قرائت و ثبت ميشود.و تا عادي شدن شرايط  وصول مطالبات از مردم سيلزده انجام نخواهد شد.

دكتر حقي فام با اشاره به ابگرفتگي بسياري ازدكلها وپايه هاي خطوط انتقال،فوق توزيع وتوزيع برق در خوزستان،از پايداري شبكه برق اين استان با انجام تمهيداتي مانند پمپاژ اب داخل پستها وايجاد سيل بند در اطراف تاسيسات برق خبر داد و قطع برق برخي از مناطق سيلزده را مديريت شده ودر جهت حفظ جان مردم عنوان كرد.

کد خبر : 89116
تاریخ : چهار شنبه، ٢٨ فروردین ١٣٩٨ ١٤:٥١
تعداد بازديد : ١٠٠١
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده