ضرورت مديريت استراتژيك و متمركز صنعت برق براي عبور از پيك 98

مديرعامل شركت برق منطقه اي باختر گفت: مديريت استراتژيك و متمركزصنعت برق براي عبور از پيك 98 ضروري است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق باختر، مهندس فرهاد شبيهي در دومين جلسه هماهنگي براي گذر از پيك بار تابستان سال 1398 و تلاش در راستاي تحقق برنامه هاي صنعت برق كشور با حضور مديران عامل شركت هاي توزيع نيروي برق استان هاي مركزي، همدان و لرستان در محل سالن جلسات شركت توزيع نيروي برق استان مركزي برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: مديريت بار مطلوب با استفاده از همه ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود با تدابيرو برنامه ريزي دقيق بنابر تمهيدات وزارت نيرو وتوانير و تامين نياز مصرف ذينفعان در زمان تقاضا هدف اصلي ماست.

وي بيان كرد: با توجه به آسيب هاي گسترده شبكه برق در استان لرستان و ساير مناطق در سيل اخير بر اساس اولويت ها و حساسيت هاي موجود در شبكه برق، اجراي پروژه هاي ظرفيت سازي قبل از پيك بار مهم است.

مهندس فرهاد شبيهي، تمركز بر رويت پذيري مصرف مشتركان پرمصرف در شركت هاي توزيع و برق منطقه اي را ضروري دانست و افزود: تهميداتي بايد از سوي شركت برق منطقه اي بايد اتخاذ شود تا شركت هاي توزيع بتوانند فيدرها را رصد كنند و همچنين شركت هاي توزيع بايد با تدابير لازم و نصب كنتورهاي هوشمند بتوانند مصرف مشتركان پرمصرف و دستگاه هاي اجرايي را رصد و كنترل كنند.

وي برنظارت رعايت الگوي مصرف در مساجد و مدارس توسط شركت هاي توزيع برق  تاكيد كرد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي باختر بابيان اينكه اجراي طرح هاي تشويقي ويژه صنايع و كشاورزي در سال 98همچنان اجرا مي شود، افزود: تمام تلاش صنعت برق گذر از تابستان بدون خاموشي است.

وي برمقاوم سازي تاسيسات برق وايجاد  ظرفيت سازي به ويژه در استان لرستان براي گذر از پيك 98 تاكيد كرد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي هم گفت: اميداوريم با هماهنگي، همدلي و مديريت مصرف به سمت عرضه و تقاضا و مديريت بار صنايع در استان، بتوانيم از پيك بار 98 به خوبي عبور كنيم.

مهندس محمد اله داد افزود: تلاش همه همكاران صنعت برق براي پايايي شبكه برق در سيل اخير به ويژه در استان لرستان كه موجبات خسارات قابل توجهي به صنعت برق شد مثال زدني است.

وي بيان كرد: شركت توزيع نيروي برق استان مركزي  با انجام برنامه هاي طرح ريزي شده و استفاده حداكثري از پتانسيل هاي موجود براي گذر از پيك تلاش مي كند.

مهندس اله داد بيان كرد: مديريت مصرف فراتر از پيك بار تابستان است و اين مديريت مصرف در تمام طول سال انجام شود.

"مهندس شهيدي "، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان در اين جلسه به تشريح برنامه هاي شركت توزيع برق استان در خصوص كنترل بار مشتركان كشاورزي در راستاي كاهش پيك بار سال 98 پرداخت و افزود: 40 درصد مصرف برق در استان همدان در بخش كشاورزي است.

"مهندس خود نيا"، مديرعامل توزيع نيروي برق استان لرستان نيز با اشاره به اين كه سال جاري با وقوع سيل سالي سخت و سرشار از تجربه براي صنعت استان بوده است، افزود: بخش نامه هاي توانير را با تمام تلاش با همراهي مسئولان ارشد استان براي گذر از پيك بار سال 98اجرايي خواهيم كرد.

ارائه طرح هاي ملي مرتبط با پيك، برگزاري جلسه هماهنگي با استانداران براي گذر از پيك، پيگيري در خصوص استفاده از مولد هاي موجود و نحوه اطلاع رساني در زمان پيك بار از جمله موارد مطروحه در اين جلسه بود.

گفتني است، در اين جلسه مديران ديسپاچينگ و مديريت مصرف شركت هاي توزيع برق استان هاي مركزي، همدان و لرستان به ارائه گزارش عملكرد و اقدامات زيربنايي انجام شده و پيشنهادهاي فني براي آماده سازي شبكه در منطقه جهت گذر از پيك بار تابستان 98 پرداختند.

کد خبر : 89109
تاریخ : چهار شنبه، ٢٨ فروردین ١٣٩٨ ١١:٤٠
تعداد بازديد : ٤٧٢
فرستنده خبر : مريم آجرلي