تاكيد شفيعي بر فرصت سازي از تهديدهاي بلاياي طبيعي با اطلاعات مكاني براي مديريت بحران/ با بررسي شيب زمين، مي توان خسارت سيلاب هاي اخير را كاهش داد

مهندس مسعود شفيعي در نشست تخصصي «مديريت سيلاب و اطلاعات مكاني» كه از سوي سازمان نقشه برداري كشور برگزار شد؛ گفت: با اطلاعات مكاني از تهديدهاي بلاياي طبيعي براي مديريت مي توان فرصت سازي كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نقشه برداري كشور، در افتتاحيه اين نشست تخصصي كه با حضور اساتيد مجرب و برخي مسئولين اجرائي برگزار شد؛ رئيس سازمان نقشه برداري كشور، ضمن خير مقدم به حاضرين در جلسه، گفت: مخاطرات طبيعي بخشي از طبيعت و غير قابل پيشگيري  هستند؛ اما پيش از هر رخدادي مي توان با پيش بيني و برنامه ريزي هاي تخصصي، براي مواجه شدن با وقايع طبيعي آماده بود و عوارض و آسيب هايش را كنترل و هدايت كرد.

معاون رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين باره افزود: سازمان نقشه برداري كشور به عنوان يك سازمان تخصصي و زيربنايي اين قابليت را دارد تا در زمان بروز حوادث طبيعي مثل سيل براي به اشتراك گذاري داده هاي مكاني، زمينه سازي كند.

شفيعي درباره نقش سازمان نقشه برداري كشور در مديريت بحران سيل اخير گفت: اطلاعات و تصاوير ماهواره اي براي همگان قابل دسترس است؛ اما براي مديريت بحران، اين تصاوير بايد تحليل و آناليز شده و اطلاعات مكاني معنا دار و قابل بهره برداري به آنها اضافه شوند كه از سوي سازمان نقشه برداري كشور در اين مدت انجام شد.

وي خاطر نشان كرد: با بررسي وضعيت توپوگرافي زمين؛ اندازه گيري شيب و جهت حركت آب، مي توان آسيب ها و خسارتهاي حاصل از سيلاب هاي اخير در كشور را كاهش داد. اگرچه دقت اين اطلاعات در حال حاضر در كشور ما مطلوب نيست اما همين بخش از اين اطلاعات براي جهت دادن و خارج كردن آب از مناطق سيل زده تأثير گذار است.

رئيس سازمان نقشه برداري كشور در نهايت بر ايفاي نقش توليدات و اطلاعات سازمان نقشه برداري كشور در پيش آگاهي و مديريت صحنه براي جبران خسارت حوادث طبيعي تأكيد كرد و برگزاري اين نشست تخصصي را فرصتي مغتنم براي تبادل دانش متخصصان حوزه مديريت بحران دانست.

گفتني است "نشست تخصصي سيلاب و اطلاعات مكاني" سه شنبه 27 فروردين ماه در سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.


کد خبر : 89106
تاریخ : چهار شنبه، ٢٨ فروردین ١٣٩٨ ١٠:٣٦
تعداد بازديد : ٥١٣
فرستنده خبر : ناهيد نيك پور