هشدار مدير كل نقشه برداري منطقه غرب كشور به مسئولان استان لرستان

تهديد رانش و لغزش زمين پس از سيلاب اخير جدي است

نقشه مناطق سيل زده استان لرستان به همراه نقشه به روز راههاي اين استان با دقت بالا و بهره گيري از اطلاعات جمعيتي برمبناي سرشماري سال 1395 كه از سوي سازمان نقشه برداري كشور تهيه شده بود، به مديران ارشد اين استان ارائه شد تا در امر امداد به مناطق تحت تاثير سيلاب اخير مورد بهرهبرداري قرار گيرد. همچنين از سوي مدير كل نقشه برداري منطقه غرب كشور به مسئولان استان لرستان در خصوص تهديد رانش و لغزش زمين پس از سيلاب اخير هشدار داده شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نقشه برداري كشور، احمد رفيعيميرزا مديركل نقشهبرداري منطقه غرب كشور با حضور در جلسات ستاد مديريت بحران، كارگروه مخاطرات زلزله و لغزش لايه هاي زمين استان لرستان، بر اهميت استفاده از نقشه هاي مكان محور و استفاده از سامانه ي اطلاعات مكاني (GIS) و زيرساخت داده مكاني(SDI) در مديريت بحران و به اشتراك گذاشتن اطلاعات و دادههاي مكاني تمامي دستگاه ها با محوريت استانداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي اين استان تاكيد كرد.

وي با اشاره به اينكه نقشههاي استان لرستان در زمان وقوع سيل و بعد از آن در دو سري زماني متفاوت در سازمان نقشه برداري كشور تهيه شده است، گفت: اين نقشهها مي تواند در مديريت بحران و تصميم گيري مقامات بسيار موثر باشند.

رانش و لغزش لايه هاي زمين به عنوان يك تهديد جدي

پس از وقوع سيل فروردين ماه 98، شاهد بروز پديده رانش و لغزش لايه هاي زمين و در بعضي مناطق فرونشست در استان لرستان بوده ايم.

مديركل نقشه برداري منطقه غرب كشور با حضور در محل و شناسايي مناطق داراي رانش و تهيه تصوير و مستندات از مناطق مذكور، گزارشي در كارگروه مخاطرات زلزله استان لرستان ارائه كرد كه حاكي از  لغزش لايه هاي زمين و هشدار درباره ابنيه و ساختمانهاي متاثر از آن بود. رفيعيميرزا؛ با تاكيد بر اينكه اين موضوع به عنوان يك تهديد جدي بعد از وقوع سيل محسوب مي شود، بر لزوم مطالعات اساسي و اقدامات موثر، بخصوص استفاده از روش هاي نوين از جمله تصاوير ماهواره اي، گيرنده هاي GPS و روش هاي كلاسيك جهت رفتار سنجي تغييرات پوسته زمين تاكيد كرد.

ساخت و سازهاي غير مجاز در حريم رودخانهها، آبراه ها، مسيل ها و .... نيز در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد فرمانداران در سطح شهرستان، تيمهاي بازديد تشكيل داده و ضمن ارائه اطلاعات مربوط به روستاها، دستورالعمل برنامه ريزي كوتاه مدت كاهش ريسك زمين لغزش در مناطق روستايي را تدوين و ابلاغ كنند.

همچنين به دليل رانشهاي ايجاد شده در سطح استان، شركت گاز استان موظف شد تا هرچه سريعتر نسبت به تمهيدات فوري به خصوص در حاشيه روستاي دولت آباد اقدام كند.

در اين نشست، از همه دستگاه هاي اجرايي خواسته شد تا تمامي لايه هاي اطلاعات خود را دراختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قرار دهند. 

گفتني است اين جلسه در استانداري لرستان و با حضور مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان از جمله راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، منابع طبيعي، شركت گاز، شركت آب منطقه اي، شركت آب و فاضلاب، اداره كل مديريت بحران، دانشگاه لرستان و اداره كل نقشه برداري منطقه غرب برگزار شد.

 

ضرباهنگ توسعه و سازندگي با اطلاعات مكاني در آمايش سرزمين

در جلسه ديگري كه در محل استانداري همدان و در راستاي آمايش سرزمين در غرب كشور برگزار شد نيز بر نقش مهم اطلاعات مكاني در تسريع ضرباهنگ توسعه و سازندگي كشور در حوزه آمايش سرزمين تأكيد شد.

احمد رفيعيميرزا در اين نشست نيز به طرح موضوعاتي همچون اهميت و تهديد رانش زمين، زمين لغزش و فرونشست پرداخت و از نقش موثر داده هاي تخصصي سازمان نقشه برداري كشور در اين زمينه سخن گفت. وي بر لزوم استفاده از SDI در مديريت حوادث طبيعي از جمله سيل و زلزله و همچنين رفتارسنجي رانش و لغزش زمين و فرونشست در مناطق غرب و بكارگيري دانش ژئوماتيك در اين زمينه تاكيد كرد و افزود: با توجه به زيانهاي سنگين و پر هزينه ناشي از لغزش و رانش زمين، ضرورت انجام مطالعات اساسي و برنامه ريزي و رويكرد صحيح جهت مواجهه با اين مهم، الزامي است.

در ادامه، روساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانهاي حاضر در اين نشست، گزارش هايي از خسارات ناشي از سيل و اقدامات انجام شده از استانهاي مربوطه ارائه كردند و با تاكيد بر نقش تاثيرگزار سازمان نقشه برداري كشور و كاربرد اطلاعات مكان محور در مديريت بحران، از تلاش ها و اقدامات اين سازمان تشكر كردند.

يادآور مي شود، دكتر آقامحمدي؛ مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در حوزه آمايش غرب نيز، ضرورت به اشتراك گذاري اطلاعات به روز و مكان محور در استانهاي منطقه غرب كشور را امري ضروري برشمرد و ضمن تشكر از عملكرد سازمان نقشه برداري كشور در اين حوزه و با توجه به ضرورت استفاده از اطلاعات مكان محور در كليه مطالعات و تصميم گيريها، پيشنهاد كرد كه زيرساخت هايي نظير SDI به صورت منطقه اي جهت استفاده كميته آمايش غرب تهيه شود.

در نهايت، با توجه به اينكه استان ايلام در معرض بروز رانش و زمين لغزش قرارگرفته است، از سازمان نقشه برداري كشور خواسته شد تا ضمن شركت در جلسات ستاد بحران، مطالعاتي نظير آنچه در استان لرستان انجام گرفته، در استان ايلام نيز صورت دهد.

گفتني است اين نشست در روز 22 فروردين ماه سال جاري، در استانداري همدان و باحضور دكتر آقا محمدي، مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در حوزه آمايش غرب، مهندس شاهرخي استاندار همدان، دكتر صيدايي، دكتر وفايي، مهندس چگني و مهندس قيصوري، روساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانهاي همدان، كرمانشاه، لرستان و ايلام و مهندس رفيعي ميرزا مديركل نقشه برداري منطقه غرب كشور برگزار شد.

 


کد خبر : 89093
تاریخ : سه شنبه ، ٢٧ فروردین ١٣٩٨ ٠٩:٢٦
تعداد بازديد : ٣٣٢
فرستنده خبر : ناهيد نيك پور