به دليل حفظ و پايداري شبكه در سيلاب اخير/ مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي از مديرعامل برق منطقه اي خوزستان قدرداني كرد

مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي در ديدار با مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان از اقدامات مديريتي اعمال شده براي حفظ پايداري شبكه برق استان در بحران سيلاب اخير، تشكر و قدرداني كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از  روابط عمومي شرك سهامي برق منطقه اي خوزستان، محمود دشت بزرگ در اين نشست گزارشي از اقدامات ايمن سازي پست ها در مقابله با سيل و تعداد پست ها و خطوط در معرض خطر ارائه كرد.

وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود بر لزوم توجه بيشتر به صنعت برق خوزستان و تامين اعتبارات كافي براي ارتقاي شبكه برق اشاره كرد.

مدير عامل برق منطقه اي خوزستان تسريع در روند تكميل نيروگاه هايي كه دولت تعهد كرده آنها را به اتمام برساند را نيز خواستار شد.

محسن طرز طلب نير در اين نشست از اقدامات برق منطقه اي خوزستان در مقابله با سيلاب و حفظ پايداري شبكه در اين شرايط بحراني تشكر و قدرداني كرد.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه نيروگاه هاي حرارتي زودتر وارد مدار شده و وضعيت توليد برق در استان مساعد تر شود.

عبدالرسول پيشاهنگ معاون راهبري توليد شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، ناصر محمدي مديرعامل شركت مديريت توليد نيروي برق اهواز و منصور نعيمي سرپرست شركت توليد برق رامين نيز در اين جلسه حضور داشتند.


کد خبر : 89088
تاریخ : دو شنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٩٨ ١٣:٥٣
تعداد بازديد : ٤٧١
فرستنده خبر : حسن دهقاني