تشكيل جلسه ستاد مديريت بحران در برق منطقه اي يزد براي مقابله با حوادث بارندگي

جلسه ستاد مديريت بحران در شركت برق منطقه اي يزد به صورت فوق العاده و به دليل پيش بيني سازمان هواشناسي در مورد بارندگي هاي شديد در روزهاي آينده، به منظور آمادگي و پيشگيري از بروز حوادث احتمالي و اقدامات فوري پس از آن برگزارشد.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  محمدحسن صباغزادگان مديرعامل شركت برق منطقه اي يزد با اشاره به تصميمات اعلام شده از كميته مديريت بحران استانداري يزد، خواستار آمادگي كامل همه واحد هاي شركت شد و برآمادگي كليه خودرو هاي سبك و سنگين و ساير تجهيزات لازم براي مواجه با حوادث احتمالي ناشي از سيل تاكيد كرد.

محمدحسين ميرحسيني معاون بهره برداري از اعزام واحد هاي تعميراتي به شهرستان هاي بافق، بهاباد و ابركوه قبل از ورود سامانه پربارش به استان يزد خبر داد و وضعيت آمادگي ساير گروه هاي تعميراتي را مناسب ارزيابي كرد.

دراين جلسه با بررسي و تحليل وضعيت ايستگاه هاي برق در معرض روان آب ها، مقررشد بازديد مجدد توسط كارشناسان فني انجام و اقدامات اصلاحي در نظر گرفته شود. همچنين  مقرر شد براي آمادگي كاركنان شاغل در ايستگاه هاي فوق توزيع و انتقال، اطلاع رساني از طريق پيامك به آنها انجام شود تا بازديد از ساختمان ها و تجهيزات و اقدامات لازم قبل از بارندگي انجام گيرد.


کد خبر : 89075
تاریخ : دو شنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٩٨ ١١:٠٥
تعداد بازديد : ٤١٩
فرستنده خبر : عليرضا عسكري