برگزاري همايش ايمني برق ويژه پاكبانان در اراك

همايش ايمني برق ويژه پاكبانان به همت شركت توزيع نيروي برق استان مركزي و شهرداري اراك برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان مركزي در اين همايش گفت: برگزاري دوره هاي تخصصي آموزشي ايمني در كاهش حوادث تاثيرگذار است.
مهندس محمد مرادي بابيان اينكه فرهنگ ايمني زيربناي فرهنگ سازماني است ،افزود:مديريت ايمني نقش بسزايي در  پيشگيري از بروز حوادث و كاهش خسارات جاني و مالي دارد.

وي بيان كرد:شركت توزيع نيروي برق استان مركزي عهده دار تامين برق 720 هزار مشترك با 20هزار كيلومتر شبكه برق وبيش از 16هزار دستگاه ترانسفورماتور است و پاكبانان مي توانند اين شركت را در پيشگيري از حوادث با ارائه گزارش از طريق پيامك و... ياري نمايند.

علي عزيز آبادي افزود: همكاران اين شركت با تلاش هاي شبانه روزي براي تامين برق بي وقفه و مستمر و پيشگيري از حوادث مي كوشند.

مسئول ايمني و بهداشت شهرداري اراك نير در اين همايش گفت: هدف از برگزاري اين همايش ها ارتقاي سطح ايمني شهروندي است كه شركت توزيع برق در راستاي انجام رسالت هاي اجتماعي و پيشگيري از حوادث اقدام به برگزاري اين همايش كرده است.

تكلو افزود:برگزاري دوره هاي تخصصي آموزشي برق در گسترش فرهنگ ايمني در مقابله با حوادث براي برقكاران شهرداري بسيار تاثير گذار بوده است.

گفتني است، درپايان اين همايش از پاكبانان جهت همكاري درپروژه هاي شركت توزيع برق استان مركزي با اهداي لوح و هدايايي تقدير به عمل آمد.


کد خبر : 89073
تاریخ : دو شنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٩٨ ٠٨:٠٩
تعداد بازديد : ٥٥٤
فرستنده خبر : مريم آجرلي