سيل بيش از سه هزار ميليارد ريال به برق منطقه اي خوزستان خسارت زد

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: سيل تاكنون سه هزار و 360 ميليارد ريال به تاسيسات و زيرساخت هاي اين شركت خسارت وارد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، محمود دشت بزرگ اظهار داشت: يكهزار و 695 دكل برق منطقه اي خوزستان در معرض آبگرفتگي سيل قرار داشت كه از اين تعداد يكهزار و 144 دكل دروضعيت بحراني قرار دارند و بايد به آنها رسيدگي شود.

وي با بيان اينكه 6 دكل سقوط كرده در سيل نياز به اصلاح و بازسازي دارند، تصريح كرد: جاده هاي دسترسي خطوط و فونداسيون دكل ها به دليل شدت و ماندگاري سيل دچار آبشستگي شدند و بايد در همه آنها ترميم صورت گرفته و جاده هاي دسترسي بازسازي شوند.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان افزود: از 47 پست در معرض آبگرفتگي 18 پست حالت بحراني داشتند و سيل به بستر و ديوارهاي محوطه هاي آنها نيز خساراتي زده است.

دشت بزرگ انجام اقدامات مقابله اي براي سيل بندي و خاكريزي در اطراف اين 18 پست را يكي ديگر از خسارت هاي شركت برق منطقه اي خوزستان در سيل اخير اعلام كرد.

وي با بيان اينكه همه تلاش برق منطقه اي خوزستان اين بوده كه خاموشي در شبكه رخ ندهد، تاكيد كرد: در شبكه انتقال و فوق توزيع استان هيچگونه خاموشي ناشي از سيل رخ نداده و لازم است در اين خصوص از دستگاه هايي كه در استحكام بخشي پست ها با ما همكاري داشتند تشكر كنم.

کد خبر : 89069
تاریخ : یکشنبه ، ٢٥ فروردین ١٣٩٨ ١٥:١٢
تعداد بازديد : ٦٠٩
فرستنده خبر : حسن دهقاني