آخرين وضعيت آبگرفتگي تاسيسات توزيع برق در خوزستان

براساس آخرين گزارشها از روستاهاي سيل زده استان خوزستان، جريان برق 31 روستا با 980 مشترك به جهت حفظ جان مردم قطع شده است.


كامران حدادي سخنگوي شركت توزيع استان برق خوزستان در گفت وگو با پايگاه خبري توانير تعداد روستاهاي بي برق اين استان در شوشتر و شعيبيه را 6 روستا، شوش 1 روستا، عبدل خان 14 روستا و سوسنگرد 10 روستا عنوان و ابراز اميدواري كرد به زودي تعداد 56 ترانس بي برق اين استان پس از رفع آب گرفتگي و اطمينان از امنيت تاسيسات، برقدار شود.
بر پايه اين گزارش در بارش سيل اخير همچنان  124 روستا با 8386 مشترك تخليه شده و در مجموع 360 ترانس در حيطه عملكرد توزيع برق استان خوزستان  تحت تاثير قرار گرفته است.
اين گزارش مي افزايد شهرستان عبدالخان با 382 اشتراك برق در 14 روستا و 2927 روستاي تخليه شده  به لحاظ آبگرفتگي، در صدر 31 روستاي ذكر شده قرار دارد.


کد خبر : 89047
تاریخ : شنبه ، ٢٤ فروردین ١٣٩٨ ١١:٤٢
تعداد بازديد : ٦٩٢
فرستنده خبر : قد رت اله عليزا ده