شاخص هاي عملياتي مبتني بر پويايي و تلاش در جهت يادگيري فردي و سازماني

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان سمنان در آئين شروع سال كاري جديد گفت: شاخص هاي عملياتي مبتني بر تحقق شعار سال و پويايي و تلاش در جهت يادگيري فردي و سازماني تبلور مي يابد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، سيدمحمد موسوي زاده با تاكيد بر اقدام برنامه اي و هدف دار در كليه امور، بيان داشت: اهداف در قالب شاخص هاي كمي و كيفي مي بايست تدوين شده و بر اساس اسناد بالادستي و برنامه هاي استراتژيك شركت اجرايي شوند.
وي اظهار داشت: خوشبختانه سال گذشته را با كمترين حادثه براي نيروهاي عملياتي پشت سرگذاشتيم و اين مرهون تلاشهاي دست اندركاران ايمني و اهتمام همكاران به اين مهم بوده و براي سال جاري نيز انجام كار ايمن و سالي بدون حادثه يا حادثه صفر، يكي از اهدافي است كه اميدوارم به آن دست پيدا كنيم.
وي افزود: خدمتي كه ارائه مي كنيم وظيفه ذاتي ما است و با ارائه به موقع و به هنگام خدمات و سرعت عمل بخشيدن در امور، مي توان به سهم خودمان به رونق توليد كمك كنيم.
وي تصريح كرد: بهره گيري از تجهيزات و يراق آلات ساخت داخل، و استفاده از لوازم و كالاهاي ايراني براي مصارف اداري، تكريم مردم توام با سعه صدر و خوش رويي، توسعه مشاركت همكاران در نظام پيشنهادها، مشاركت علمي و پژوهشي در مجامع ملي و بين المللي، آموزش حين كار، فعاليت هاي مديريت مصرف، نظارت مستمر بر حسن عملكرد واحدها، شناسايي و رفع خطر كانون هاي خطر آفرين در شبكه، استمرار رزمايش هاي خدمت متعالي و ارائه خدمات غيرحضوري از طريق توسعه ميز خدمت الكترونيكي، از جمله شاخص هائي به شمار مي روند كه تحقق آنها در سال جاري مورد انتظار است.
مديرعامل شركت توزيع برق اظهار داشت: برگزاري 21 رزمايش خدمت متعالي، كاهش پيك بار در بخش روشنايي معابر، رفع اتصالات سُست و كاهش تلفات به ميزان دو هزار و 64 كيلووات، نظارت بر مسائل ايمني، كنترل مدت زمان خاموشي ها و انجام پيش بيني بار روزانه، از جمله اقدامات حوزه بهره برداري و ديسپاچينگ محسوب مي شود كه مي بايست براي امسال نيز به نحو شايسته اي پيگيري و اجرا شوند.
سيدمحمد موسوي زاده به كنترل و نظارت بر چهار هزار و 603 فقره رديف كنترل پروژه با مبلغ 453 ميليارد و677 ميليون ريال به عنوان يك اقدام برجسته اشاره كرد و يادآور شد: برداشت اطلاعات توصيفي GIS پست هاي زميني و هوايي وخطوط فشار متوسط و تهيه سه هزار و 394 فقره طرح، از فعاليت هاي شاخص معاونت برنامه ريزي و مهندسي شركت است.
وي خاطرنشان ساخت: صدور هفت هزار و 300 فقره اسناد حسابداري، برگزاري 20 مناقصه و هفت مزايده، بررسي پنج هزار و 500 صورت وضعيت پيمانكاري و تهيه و ارائه به هنگام صورت هاي مالي به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني مجمع عمومي شركت و سهامداران، در زمره اموري است كه در حوزه مالي و پشتيباني اجرايي شده است.
وي با ابراز اين كه بيش از دو ميليون فقره صورت حساب در سال گذشته براي مشتركان صادر شده گفت: تحقق 93 درصدي پرداخت غيرحضوري، تست و بازرسي 110 هزار كنتور ديماندي و عادي، نصب بيش از يك هزار و 700 كنتور برق اتصال مستقيم طرح فهام و اجراي برنامه پيك بار تابستان به طور همزمان 37.3 مگاوات و غيرهمزمان 44.8 مگاوات را در زمره فعاليت هاي حوزه مشتركان و مديريت مصرف برشمرد.
موسوي زاده با اظهار اين كه انجام فرآيند استخدام 28 نفر نيروي انساني جديد در سال قبل به اجرا درآمده افزود: برگزاري 49 هزار و 93 نفر ساعت دوره هاي آموزشي، ارزيابي عملكرد داخلي و اجراي يك هزار و 500 مورد طبقه بندي شغلي براي پرسنل حجمي و شركتي، به عنوان اهم اقدامات حوزه منابع انساني محسوب مي شود.
وي با تاكيد بر اين كه اقدامات ارزشمندي در حوزه حفظ و ارتقاي سلامت اداري به انجام رسيده اضافه كرد: طرح 40 فقره شكايت عليه سارقان سيم و كابل و تجهيزات برق و اقدام حقوقي و ارائه لوايح دفاعيه براي 70 پرونده كيفري، حقوقي و اداري، از ديگر مواردي است كه در طي سال قبل عملياتي شده است.
وي همچنين در بخش پاياني مطالب خود، ضمن تاكيد بر مديريت خلق منابع در بخش هاي مختلف و همچنين هدف گذاري شاخص ها و پايش به موقع آنها جهت دسترسي به هدف تعيين شده، از تلاش مستمر كاركنان شركت و همكاري پيمانكاران و شركت هاي ناظر و تامين نيرو، قدرداني به عمل آورد.

کد خبر : 89034
تاریخ : پنج شنبه ، ٢٢ فروردین ١٣٩٨ ١٧:١٦
تعداد بازديد : ٤٥٨
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي