برق منطقه اي يزد پيشرو در استقرار سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست

در راستاي صيانت از منابع انساني، اقتصادي و محيط زيستي كشور از طريق پيشگيري و كاهش حوادث، بيماري هاي شغلي و اثرات زيست محيطي، در شركت برق منطقه اي يزد سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE-MS) ايجاد، استقرار و اجرا شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق يزد، محمدمهدي آرائي پور معاون منابع انساني اين شركت، با اعلام اين خبر افزود: به منظور تحقق مسئوليت هاي قانوني و اجتماعي اين شركت و در راستاي صيانت از منابع انساني، اقتصادي و محيط زيستي كشور از طريق پيشگيري و كاهش حوادث، بيماري هاي شغلي و اثرات زيست محيطي، در شركت برق منطقه اي يزد سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE-MS) ايجاد، استقرار و اجرا شده است.

عليرضا حاج حسيني كارشناس مسئول مديريت بحران و HSE شركت برق منطقه اي يزد نيز در اين خصوص تصريح كرد: پس از مميزي توسط يكي از معتبرترين شركت هاي بين المللي گواهينامه دهنده (CB) موفق به ثبت و اخذ گواهينامه دوزبانه سيستم شده ايم.

دكتر حاج حسيني گفت: شركت برق منطقه اي يزد براي به اشتراك گذاري دانش و تجربه استقرار اين سيستم به ساير شركت ها آمادگي خود را به شركت توانير اعلام كرده است.

وي در ادامه عنوان كرد: محدوده فعاليت توسط اين گواهينامه، تامين، انتقال و فروش انرژي الكتريكي به مشتريان و توسعه و اصلاح شبكه هاي انتقال برق در استان يزد است.

كارشناس مسئول مديريت بحران و HSE شركت برق منطقه اي يزد مزاياي استقرار سيستم مديريت  HSEرا نظام مند كردن هدف گذاري، برنامه ريزي و پايش موضوعات HSE بر مبناي مديريت ريسك و رويكرد پيشگيرانه در اين خصوص برشمرد و خواستار همكاري و مشاركت تمامي همكاران در سطوح مختلف سازماني به منظور اجراي بهينه اين سيستم و افزايش اثربخشي آن شد.

کد خبر : 89024
تاریخ : چهار شنبه، ٢١ فروردین ١٣٩٨ ١٤:٢٦
تعداد بازديد : ٨٠٤
فرستنده خبر : عليرضا عسكري