با بهره گيري ازظرفيتهاي قانون بودجه درشركت توانير

106هزار ميليارد ريال از بدهيهاي بانكي فعالان خصوصي برق تسويه شد

دفتر تامين منابع مالي شركت توانير درسال 97با بهره گيري حداكثري از ظرفيتهاي قانون بودجه(از محل ظرفيت اوراق تسويه نوع دوم ) 106هزار و265ميليارد ريال ازبدهيهاي بانكي توليد كنندگان خصوصي برق،پيمانكاران و تامين كنندگان تجهيزات و شركتهاي زير مجموعه را تسويه كرد .

به گزارش پايگاه خبري توانير،دفتر تامين منابع مالي شركت توانير درسال 97با بهره گيري حداكثري از ظرفيتهاي قانون بودجه(از محل ظرفيت اوراق تسويه نوع دوم ) بيش از 106هزار ميليارد ريال ازبدهيهاي بانكي توليد كنندگان خصوصي برق،پيمانكاران و تامين كنندگان تجهيزات و شركتهاي زير مجموعه را تسويه كرد كه بيشترين سهم(بيش از 40درصد)از مجموع عملكرد ظرفيت مذكور در كشور محسوب مي شود.

 دفتر تامين منابع مالي معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي اين شركت ،تسويه و تهاتر بدهيهاي ذكر شده را با تاثيرات قابل توجهي بر عملكرد صنعت برق همراه دانست كه مواردي چون تسويه 32هزارو551 ميليارد ريال از مطالبات توليد كنندگان خصوصي برق،تسويه 45هزارو458 ميليارد ريال از بدهيهاي بانكي شركت توليد برق حرارتي،تسويه 8 هزارو731 ميليارد ريال بدهي بانكي شركتهاي توزيع (كه به وصول 6 هزارو 110 ميليارد ريال مطالبات از مشتركان دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي منجر شد) و تسويه و تهاتر7هزار و 522 ميليارد ريال از مطالبات پيمانكاران و تامين كنندگان تجهيزات برقي شركتهاي زير مجموعه را شامل مي شود.

کد خبر : 89016
تاریخ : چهار شنبه، ٢١ فروردین ١٣٩٨ ١٠:٤٥
تعداد بازديد : ٦٤٦
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده