توسط شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران انجام شد

رونمايي از پروژه سامانه ارتباط صوتي بر بستر شبكه

در راستاي تسريع و ارايه خدمات مطلوب تر به مشتركان و ايجاد ارتباط موثر بين ستاد شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران و امورهاي هشتگانه، از پروژه سامانه "ارتباط صوتي بربستر شبكه" (voip) بر مبنايip phone (انتقال صوت بر روي شبكه)، رونمايي شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع غرب مازندران، مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل اين شركت در اين باره گفت: اين پروژه شبكه داخلي ارتباطي با در اختيار گرفتن آخرين تكنولوژي هاي موجود در اين زمينه طراحي و بر روي شبكه كامپيوتري موجود و بر پايه فيبر اخصاصي و بدون وابستگي به عوامل بيروني و صرفا با امكانات موجود در سطح شركت توسط همكاران امور ديسپاچينگ و دفتر فناوري اطلاعات طراحي و راه اندازي شد.

وي افزود: با توجه به پوشش صد درصدي ارتباط بيسيم مركز كنترل شبكه با امورهاي توزيع كه در سال گذشته انجام شد مي توان با افتخار اعلام كرد در حال حاضر در زمينه مخابرات و ارتباطات در سطح بسيار خوبي قرار داريم.

فرح زاد در تكميل صحبت هاي خود گفت: از مهم ترين مشكلات تلفن هاي ثابت و همراه ، عدم دسترسي در مواقع بحران، قطعي برق و اختلالات شبكه مخابراتي ،اشغال بودن تلفن مراكز كنترل به دليل افزايش حجم تماس هاي مردمي در زمان خاموشي هاي گسترده است كه سيستم يادشده به دور از تمامي موانع و مشكلات بر بسترشبكه داخلي شركت قابل دسترس و ارايه خدمات بوده و با راه اندازي اين پروژه مشكلات موجود در مراكز كنترل به طور كامل مرتفع مي شود.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران تاكيد كرد: تمامي فعاليتهاي صورت گرفته در حوزه ارتباطات و مخابرات در جهت بهبود ارائه خدمات به همكاران، افزايش ضريب ايمني پرسنل به خصوص در مانورها و بحران ها، تسريع در هماهنگي ها و مانورها، استقلال عملكرد از خدمات خارج سازماني و پايداري مناسب ترشبكه و در نهايت بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به مشتركان وبهبود شاخص هاي سازماني است.

کد خبر : 89006
تاریخ : چهار شنبه، ٢١ فروردین ١٣٩٨ ٠٧:٥١
تعداد بازديد : ٦٧٦
فرستنده خبر : فاطمه محمد علي نيا