رونق توليد با نگاه ويژه به موضوع پايداري شبكه هاي برق

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد در ديدار نوروزي با امام جمعه گفت: با تكيه بر توان مهندسان بومي استان و تضمين پايداري برق، رونق توليد را شاهد خواهيم بود.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد، مهندس آرش نواب در نخستين روز فروردين ماه سال جاري در ديدار با حضرت آيت الله ناصري، امام جمعه يزد با اشاره به جايگاه ويژه استان درصنعت برق، تضمين پايداري شبكه را عامل مهم در رونق توليد برشمرد و گفت: متوسط خاموشي به ازاي هر مشترك در طول سال معادل يك دهم كشوري است و اين پايداري، تضمين كننده رونق توليد خواهد بود.

وي افزود: 53 درصد فروش انرژي برق در اين استان مربوط به بخش صنعتي، 15 درصد كشاورزي، 21 درصد خانگي، 6 درصد عمومي و پنج درصد تجاري است.

مديرعامل توزيع نيروي برق يزد با بيان اينكه فروش برق از همه شركت هاي استان با 70 درصد به بخش صنعت اختصاص دارد، تصريح كرد: آمار فروش برق در كشور بيانگر اين است كه سهم صنعت 34 درصد، خانگي 31 درصد، كشاورزي 17 درصد و ساير بخش ها 18 درصد است.

مهندس نواب خاطرنشان كرد: كمترين اشتراك زيرپوشش شركت توزيع برق مربوط به بخش صنعتي است، ولي بيشترين ميزان فروش انرژي به اين بخش تعلق دارد كه اين امر نشانگر صنعتي بودن يزد دارد.

وي با اشاره به طول  افزون بر 18 هزار و 890 كيلومتري مجموع شبكه توزيع برق در استان يزد، اين ميزان را بيانگر گستردگي بالاي اين شبكه و گسترش رفاه در بين شهرها و روستاهاي استان دانست.

مهندس نواب كاهش تلفات برق در استان را 7.01درصد عنوان كرد در حالي متوسط اين آمار در كشور 9.5 درصد اعلام شده است.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد، كاهش خاموشي هاي استان را ناشي از برنامه ريزي و تلاش گسترده همكاران دانست و اين ميزان پايداري را متاثر از استفاده خط گرم در سرويس و نگهداري و اتوماسيون شدن خطوط بيان كرد.

کد خبر : 88915
تاریخ : پنج شنبه ، ٠١ فروردین ١٣٩٨ ٢٠:١٣
تعداد بازديد : ٤٤٨
فرستنده خبر : حسن غفوريان