با حضور مديران عامل صنعت برق فارس

اولين جلسه كاهش پيك بار سال 1398 برگزار شد

با توجه به اهميت موضوع مديريت مصرف و جلب همكاري مشتركان صنعتي، كشاورزي، خانگي و تجاري، جلسه كاهش پيك بار سال 98 با حضور مديران عامل صنعت برق فارس، مهندس آسيايي معاون برنامه ريزي و تحقيقات برق فارس، معاونان و مديران دفاتر مديريت مصرف شركت هاي توزيع برق شيراز، فارس و توزيع بوشهر، درسالن كنفرانس شركت برق منطقه اي فارس برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي فارس، مهندس عبدالعزيز كريمي مديرعامل شركت برق منطقه اي فارس عملكرد صنعت برق فارس دركاهش پيك بار سال 97 را مثبت ارزيابي كرد و گفت: يكي از مسائل مهمي كه صنعت برق كشور با آن مواجه است اجراي برنامه ها و مسائل مرتبط با كاهش پيك بار و مديريت مصرف است كه خوشبختانه اين موضوع توسط شركت برق منطقه اي فارس و شركت هاي توزيع شيراز، توزيع فارس و توزيع بوشهر با حساسيت تمام دنبال مي شود.

مديرعامل برق فارس در ادامه افزود: بايد با برنامه ريزي صحيح و تمركز دقيق، راهكارهاي خاص را به كار گيريم تا بتوانيم با تمام تلاش، در كاهش پيك بارسال 98 نيز نقش مهم و اساسي خود را ايفا كنيم.

وي موفقيت صنعت برق فارس در كاهش پيك برق سال جاري  را نتيجه تلاش و كوشش شبانه روزي كليه همكاران در اين صنعت دانست و از همكاران خود در شركت برق و شركت هاي  توزيع، تشكر و قدرداني كرد.

در ادامه جلسه مهندس آسيايي معاون برنامه ريزي و تحقيقات برق فارس در ابتداي سخنان خود اجراي برنامه هاي مرتبط با مديريت مصرف را بسيار مهم دانست و گفت: مبحث مديريت مصرف  به عنوان يك اولويت و باور جدي در ذهن همه مديران قرار گرفته است لذا در اين جلسه يه راهكارهاي مثبتي مي رسيم كه از آنها براي عبور از پيك سال آينده استفاده خواهيم كرد.

مهندس آسيايي از اقدامات مهم برق فارس درراستاي كاهش پيك بارسخن گفت و  تاكيد كرد: برق فارس  برنامه ريزي لازم جهت مديريت مصرف برق و كاهش اوج بار را در برنامه خود قرار داده است و ضمن هماهنگي و برگزاري جلسات منظم، برنامه هاي كاهش پيك بار و مديريت مصرف را پايش و پيگيري نموده و اقدامات و دستاوردهاي موثري را در اين زمينه به انجام خواهد رسانيد.

در ادامه جلسه مديران عامل شركت هاي توزيع نيروي برق فارس، شيراز و بوشهر به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود در عبور از پيك بار سال 1398  پرداختند.

گفتني است درادامه اين جلسه، كارشناسان معاونت برنامه ريزي و ديسپاچينگ برق فارس گزارشات مبسوطي از اقدامات انجام شده توسط صنعت برق فارس در خصوص كاهش پيك بار تابستان 97 و اقدامات صورت گرفته براي كاهش پيك بار تابستان سال آينده را ارائه دادند.

کد خبر : 88908
تاریخ : سه شنبه ، ٢٨ اسفند ١٣٩٧ ١٢:٠٥
تعداد بازديد : ٧٦٥
فرستنده خبر : عليرضا شعله