صرفه جويي 3 مگاوات انرژي در بخش خانگي در تابستان سال جاري توسط همياران برق

مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق استان فارس از صرفه جويي 3 مگاوات انرژي در بخش خانگي در تابستان سال جاري توسط همياران برق خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع فارس، مديردفتر مديريت مصرف اين شركت از صرفه جويي 3 مگاوات انرژي در بخش خانگي درتابستان سال جاري توسط همياران برق خبر داد.

فرشيد رستمي اظهار داشت: شركت توزيع نيروي برق استان فارس براي سومين سال متوالي مجري طرح موفق همياران برق در21 مديريت برق تابعه خود بود كه خوشبختانه امسال نيزموفق شديم با  اجراي اين طرح حدود 3 مگاوات در بخش خانگي صرفه جويي در مصرف صورت گيرد.

وي ادامه داد: اين طرح از سال تحصيلي 95-94 براي دانش آموزان و معلمان تدريس و اجرا شده و كارشناسان اين شركت به همراه گروه هاي فرهنگي با مراجعه به مدارس و آموزش موارد بهينه سازي مصرف، از دانش آموزان علاقه مندبه عنوان هميار برق ثبت نام به عمل مي آورند.

مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق استان فارس، لامپ LED، بسته لوازم التحرير و دوچرخه را از جمله هداياي در نظر گرفته جهت همياران برق موفق عنوان كرد و افزود: همچنين معلمان و مديران فعال كه داراي بيشترين هميار برق موفق بوده اند نيز مشمول هدايايي از جمله لامپ LED  و هديه نقدي شده اند.

رستمي اظهار داشت: طرح همياران برق درسال تحصيلي 97-96 نيز با پوشش مدارس بيشتر اجرايي شد و با پايش و مقايسه ميزان كاهش مصرف اوج بار اشتراك منازل دانش آموزان تعداد 5780 نفر به عنوان هميار موفق برق در سال تحصيلي 97-96 برگزيده شده اند.

کد خبر : 88854
تاریخ : پنج شنبه ، ٢٣ اسفند ١٣٩٧ ١٢:٢٨
تعداد بازديد : ٥٠١
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي